Page 0049

SPORTS CLUB Vallentuna 49

SIMHALL - ÖPPETTIDER, PRISER M.M.

Åldersgränser - Inträdeskrav

Id-kort krävs för inträde. Klädskåpen låses med ett chiparmband. Som pant för detta chiparmband godtar vi endast personligt

id-kort utfärdat av myndighet, bank etc. eller SPORTS CLUBs eget id-kort eller badårskort. För borttappat eller förstört

chiparmband betalar badbesökaren 200:-.

Den som fyllt 15 år och lämnar id-kort som pant kan använda simhallen själv.

Den som fyllt 12 år men inte 15 år måste alltid lämna SPORTS CLUBs id-kort eller badårskort som pant eller komma i sällskap

med bekant person som fyllt 18 år och har id-kort. SPORTS CLUBs id-kort (kostnad 50:-/st) utfärdas endast till personer som

fyllt 12 år och för vilka Målsman tecknat ett avtal om ansvar.

En person som fyllt 18 år kan med sitt id-kort som pant ansvara för chiparmbanden m.m. för andra till denne bekanta personer.

Person som ej fyllt 12 år måste alltid komma i sällskap med person som fyllt 18 år som lämnar pant av hos SPORTS CLUB

godkänt slag för chiparmbandet.

Person utan giltigt id-kort, SPORTS CLUBs id-kort, SPORTS CLUB-badårskort eller sällskap enligt ovan beviljas ej inträde

i SPORTS CLUBs lokaler.

För gymmedlemmar hos SPORTS CLUB gäller andra inträdeskrav eftersom de har chiparmband som lånas permanent under

medlemskapstiden.

Alla badgäster ska följa de Trivsel- och Säkerhetsregler som finns anslagna i receptionsområdet.

Under juli månad då simhallen är stängd kan inte klippkort eller årskort användas för entré till någon del av SPORTS CLUB

- omklädningsrum, dusch och bastu kan således ej utnyttjas denna månad.

ÖPPETTIDER

BADGÄST

Måndag-Fredag 07.00-20.00

Lördag-Söndag 08.00-17.00

Badgäster beviljas inträde i

receptionen fram till 45 minuter före

badtidens slut, d.v.s. före klockan

19.15 måndag-fredag och före

klockan 16.15 lördag-söndag.

PRISER

VUXEN

fyllt 18 år

UNGDOM

fyllt 4 men ej 18 år

BARN

ej fyllt 4 år

Ett besök 80:- 40:- 0:10-besök-kort

720:- 360:- utfärdas ej

Årskort 2.050:- 800:- utfärdas ej

Familjeårskortspris för familj med högst 2 vuxna och familjens barn kostar 4.400:-.

10-gångerskort är opersonliga, återköps ej och gäller högst 1 år (saknar därefter värde).

Vattenjympaklasser kostar 50:- / klass i tillägg till entréavgiften. Gymmedlemmar som har simhallen inkluderad i

medlemskapet betalar inte tilläggsavgift för deltagande i vattenjympaklasser.

Badårsavtalsvillkoren finns på annan plats i SPORTS CLUB-boken.

Priserna gäller fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare.

GYMMEDLEM MED SIMHALL

Måndag-Torsdag 06.00-21.00

Fredag 06.00-20.00

Lördag 08.00-17.00

Söndag 08.00-19.00

STORHELGER, SOMMAR

Storhelger gäller för simhallen andra

öppettider, som anges i denna bok

under "ÖPPETTIDER - KONTAKT"

på sidan 2.

Juli månad är simhallen stängd.

Index

 1. Page 0049
 2. Page 0049
 3. Page 0049
 4. Page 0049
 5. Page 0049
 6. Page 0049
 7. Page 0049
 8. Page 0049
 9. Page 0049
 10. Page 0049
 11. Page 0049
 12. Page 0049
 13. Page 0049
 14. Page 0049
 15. Page 0049
 16. Page 0049
 17. Page 0049
 18. Page 0049
 19. Page 0049
 20. Page 0049
 21. Page 0049
 22. Page 0049
 23. Page 0049
 24. Page 0049
 25. Page 0049
 26. Page 0049
 27. Page 0049
 28. Page 0049
 29. Page 0049
 30. Page 0049
 31. Page 0049
 32. Page 0049
 33. Page 0049
 34. Page 0049
 35. Page 0049
 36. Page 0049
 37. Page 0049
 38. Page 0049
 39. Page 0049
 40. Page 0049
 41. Page 0049
 42. Page 0049
 43. Page 0049
 44. Page 0049
 45. Page 0049
 46. Page 0049
 47. Page 0049
 48. Page 0049
 49. Page 0049
 50. Page 0049
 51. Page 0049
 52. Page 0049
 53. Page 0049
 54. Page 0049
 55. Page 0049
 56. Page 0049
 57. Page 0049
 58. Page 0049
 59. Page 0049
 60. Page 0049
 61. Page 0049
 62. Page 0049
 63. Page 0049
 64. Page 0049
 65. Page 0049
 66. Page 0049
 67. Page 0049
 68. Page 0049
 69. Page 0049
 70. Page 0049
 71. Page 0049
 72. Page 0049
 73. Page 0049
 74. Page 0049
 75. Page 0049
 76. Page 0049
 77. Page 0049
 78. Page 0049
 79. Page 0049
 80. Page 0049

powered by PageTiger