Page 0013

SPORTS CLUB Vallentuna 13

ANDERS

MIKAELA

MEDARBETARE

VERKSAMHETSANSVARIG

Personalansvar, administration, marknadsföring, företagsutveckling.

BAKGRUND:

• Examen på Handelshögskolan i Stockholm.

• Ekonomiarbete på SAS och Johnson & Johnson.

• Drev egen redovisningsbyrå i 5 år med 65 klientföretag.

• Byggde upp gymkedjan Sports Club Stockholm under åren 1983-1998 med 5 gym och totalt över

26.000 medlemmar. Startade 1990 utbildningsföretaget S.A.F.E. som än idag är en av Sveriges största

utbildningsorganisationer för gyminstruktörer (gruppträning och personlig träning). Sålde S.A.F.E. och

Sports Club, som senare köpte upp SATS i Norge. Numera heter hela gymkedjan SATS.

• Detaljplanerade alla delar av SPORTS CLUB Vallentuna (lokaler, utrustning, organisation, marknadsföring

m.m.) och deltog aktivt i styrningen av byggnationen.

TEKNIKANSVARIG

Reparation och underhåll av träningsutrustning, lokaler och lokalanordningar, skötsel av

ventilation samt simhallens vattenrening. Tekniska lösningar vid verksamhetsutveckling.

BAKGRUND:

• Examen på Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning elektroteknik.

• Arbete på bl.a. Ericsson och SAS med tekniska frågor samt företagshälsovård.

• Drev under några år båtcharter med stor katamaran i Västindien - kapten,

tekniker, sportledare m.m.

• Har seglat jorden runt i 12-metersbåt.

• Har genomfört Stockholm Marathon och Klassikern.

PER-ANDERS

HANS

IT-, TEKNIKANSVARIG

• Datorsystemet med internetkoppling

• Medlemsdatasystemet

• Musikanläggningarna

• TV-underhållning

• Tekniskt underhåll i allmänhet

• Lokalunderhåll

• Administrativa rutiner

MARKNADSKOORDINATOR

• Sociala media

• Events

• Samarbete med kommun

• Samarbete med företag

• Diverse övriga marknadskommunikationsfrågor

Index

 1. Page 0013
 2. Page 0013
 3. Page 0013
 4. Page 0013
 5. Page 0013
 6. Page 0013
 7. Page 0013
 8. Page 0013
 9. Page 0013
 10. Page 0013
 11. Page 0013
 12. Page 0013
 13. Page 0013
 14. Page 0013
 15. Page 0013
 16. Page 0013
 17. Page 0013
 18. Page 0013
 19. Page 0013
 20. Page 0013
 21. Page 0013
 22. Page 0013
 23. Page 0013
 24. Page 0013
 25. Page 0013
 26. Page 0013
 27. Page 0013
 28. Page 0013
 29. Page 0013
 30. Page 0013
 31. Page 0013
 32. Page 0013
 33. Page 0013
 34. Page 0013
 35. Page 0013
 36. Page 0013
 37. Page 0013
 38. Page 0013
 39. Page 0013
 40. Page 0013
 41. Page 0013
 42. Page 0013
 43. Page 0013
 44. Page 0013
 45. Page 0013
 46. Page 0013
 47. Page 0013
 48. Page 0013
 49. Page 0013
 50. Page 0013
 51. Page 0013
 52. Page 0013
 53. Page 0013
 54. Page 0013
 55. Page 0013
 56. Page 0013
 57. Page 0013
 58. Page 0013
 59. Page 0013
 60. Page 0013
 61. Page 0013
 62. Page 0013
 63. Page 0013
 64. Page 0013
 65. Page 0013
 66. Page 0013
 67. Page 0013
 68. Page 0013
 69. Page 0013
 70. Page 0013
 71. Page 0013
 72. Page 0013
 73. Page 0013
 74. Page 0013
 75. Page 0013
 76. Page 0013
 77. Page 0013
 78. Page 0013
 79. Page 0013
 80. Page 0013

powered by PageTiger