Page 0014

14 SPORTS CLUB Vallentuna

PERSONLIG TRÄNING PÅ SPORTS CLUB

FÖR BÄTTRE OCH SNABBARE RESULTAT

Startpaket - 3 gånger med PT

Om du inte har anlitat en PT tidigare är vår rekommendation att du börjar med ett startpaket omfattande 3 tillfällen.

Hos SPORTS CLUB kan du utnyttja ett sådant startpack till specialpris endast under förutsättning att du inte redan har anlitat

en PT hos SPORTS CLUB. Startpaketet är subventionerat för att så många som möjligt ska stimuleras att prova på PT för att

verkligen förstå dess värde. Startpaketet innehåller det första mötet enligt nedan plus två möten. Dessa tre gånger bör ge dig

en klar bild av vad en PT kan göra för dig på din väg mot dina mål.

Första tillfället med din PT

Hela arbetet en PT gör för dig baseras på en första

omfattande intervju för att klarlägga din träningsbakgrund,

livsstil, intressen och allmänna förutsättningar för träning. I

intervjun tillfrågas du om dina mål med träningen.

Mot bakgrund av hela intervjun gör du sedan tillsammans

med din PT upp en plan för din träning. Denna plan innehåller

ditt första program som beskriver både hur du kommer att

börja träna och eventuella ändringar av din livsstil på bl.a.

kostsidan.

Om det under intervjun framkommer att några tester

(kondition, styrka, rörlighet, fettprocent i kroppen) är lämpliga

att göra för att lättare kunna följa upp resultaten på väg mot

målen görs dessa tester under första PT-tillfället i mån av

tid eller vid ett av de kommande mötena.

Vanligen börjar genomgången av träningen ute i gymmet.

PT efter startpaketet

När du kommit igång med din PT får du följande:

Skräddarsydda träningsprogram. Effektivare och roligare träningspass.

Utökad kunskap om träning och kost. Regelbunden resultatuppföljning och planering av hur du

ska nå nya mål.

Motivation att träna regelbundet.

Hur ofta bör man anlita en PT?

Frågan om hur ofta man bör anlita en PT handlar om hur angelägen man är om att nå sina mål, hur snabbt detta ska ske och

hur motiverad man vill känna sig på vägen. Givetvis är det hela även en ekonomisk fråga. Vissa väljer att anlita en PT vid varje

träningspass kanske 2-3 gånger per vecka medan andra väljer att stämma av med en PT en gång i månaden eller kanske bara

var sjätte vecka. Vad man än väljer så blir resultatet av träningen bättre men givetvis i olika hög grad.

Pris för Startpaketet - 3 st PT50

Ordinarie pris 1.770:Specialpris

för dig som inte tidigare anlitat PT hos oss. 1.185:Varje

medlem kan endast utnyttja ett startpaket till specialpris.

Index

 1. Page 0014
 2. Page 0014
 3. Page 0014
 4. Page 0014
 5. Page 0014
 6. Page 0014
 7. Page 0014
 8. Page 0014
 9. Page 0014
 10. Page 0014
 11. Page 0014
 12. Page 0014
 13. Page 0014
 14. Page 0014
 15. Page 0014
 16. Page 0014
 17. Page 0014
 18. Page 0014
 19. Page 0014
 20. Page 0014
 21. Page 0014
 22. Page 0014
 23. Page 0014
 24. Page 0014
 25. Page 0014
 26. Page 0014
 27. Page 0014
 28. Page 0014
 29. Page 0014
 30. Page 0014
 31. Page 0014
 32. Page 0014
 33. Page 0014
 34. Page 0014
 35. Page 0014
 36. Page 0014
 37. Page 0014
 38. Page 0014
 39. Page 0014
 40. Page 0014
 41. Page 0014
 42. Page 0014
 43. Page 0014
 44. Page 0014
 45. Page 0014
 46. Page 0014
 47. Page 0014
 48. Page 0014
 49. Page 0014
 50. Page 0014
 51. Page 0014
 52. Page 0014
 53. Page 0014
 54. Page 0014
 55. Page 0014
 56. Page 0014
 57. Page 0014
 58. Page 0014
 59. Page 0014
 60. Page 0014
 61. Page 0014
 62. Page 0014
 63. Page 0014
 64. Page 0014
 65. Page 0014
 66. Page 0014
 67. Page 0014
 68. Page 0014
 69. Page 0014
 70. Page 0014
 71. Page 0014
 72. Page 0014
 73. Page 0014
 74. Page 0014
 75. Page 0014
 76. Page 0014
 77. Page 0014
 78. Page 0014
 79. Page 0014
 80. Page 0014

powered by PageTiger