Page 0016

16 SPORTS CLUB Vallentuna

PT-PRISER

Prislistan nedan gäller endast för gymmedlemmar. Icke gymmedlem kan inte köpa PT.

Villkoren för utnyttjande av betalda PT-tillfällen anges i Klientavtalsvillkoren som finns på egen sida i slutet av denna bok.

Priserna gäller fr.o.m. 2017-09-11 och tills vidare.

Ett PT25-tillfälle omfattar 25 minuter och ett PT50-tillfälle omfattar 50 minuter.

DUO innebär att en PT tar hand om två klienter under hela tillfället.

Inom parentes anges beloppen pris per tillfälle.

BETALNING ALLT-I-FÖRSKOTT

EN KLIENT DUO

PT50 PT25 PT50

1 tillfälle 650 (650) 420 (420) 975 (975)

3 tillfällen 1.875 (625) 1.220 (407) 2.810 (937)

5 tillfällen 2.900 (580) 1.885 (377) 4.350 (870)

10 tillfällen 5.500 (550) 3.575 (358) 8.250 (825)

Startpaket - 3 tillfällen 1.185 (395)

DAVID Startpaket - 2 tillfällen 790:- (395:-)

START-paketet till specialpris kan endast utnyttjas en gång per medlem och kan endast köpas då

medlemmen anlitar en PT första gången hos SPORTS CLUB. DAVID startpaket endast en gång/medlem.

MÅNADSBETALNING under en 3-månadersperiod. Pris per månad.

EN KLIENT DUO

PT50 PT25 PT50

2 tillfällen/vecka i 3 månader 4.290 (495) 2.790 (322) 6.435 (743)

Totalpris för de 3 månaderna 12.870 8.370 19.305

De 3 månaderna omfattar 26 tillfällen.

1 tillfälle/vecka i 3 månader 2.275 (525) 1.480 (342) 3.410 (787)

Totalpris för de 3 månaderna 6.825 4.440 10.230

De 3 månaderna omfattar 13 tillfällen.

PT Small Group

975:-/person i en grupp med 4 personer som träffas vid 5 tillfällen PT50 med specialinriktning. Gruppens

deltagare kan vara bekanta sedan tidigare eller i andra fall bara ha gemensamma specifika mål med sin träning.

AVBOKNING, GILTIGHETSTID

Vid förhinder måste Medlemmen avboka ett bokat PT-tillfälle minst 24 timmar i förväg då Medlemmen annars

debiteras fullt pris.

Köpta PT-tillfällen måste utnyttjas inom ett år efter köpdagen. Ej utnyttjade tillfällen återköps ej.

Index

 1. Page 0016
 2. Page 0016
 3. Page 0016
 4. Page 0016
 5. Page 0016
 6. Page 0016
 7. Page 0016
 8. Page 0016
 9. Page 0016
 10. Page 0016
 11. Page 0016
 12. Page 0016
 13. Page 0016
 14. Page 0016
 15. Page 0016
 16. Page 0016
 17. Page 0016
 18. Page 0016
 19. Page 0016
 20. Page 0016
 21. Page 0016
 22. Page 0016
 23. Page 0016
 24. Page 0016
 25. Page 0016
 26. Page 0016
 27. Page 0016
 28. Page 0016
 29. Page 0016
 30. Page 0016
 31. Page 0016
 32. Page 0016
 33. Page 0016
 34. Page 0016
 35. Page 0016
 36. Page 0016
 37. Page 0016
 38. Page 0016
 39. Page 0016
 40. Page 0016
 41. Page 0016
 42. Page 0016
 43. Page 0016
 44. Page 0016
 45. Page 0016
 46. Page 0016
 47. Page 0016
 48. Page 0016
 49. Page 0016
 50. Page 0016
 51. Page 0016
 52. Page 0016
 53. Page 0016
 54. Page 0016
 55. Page 0016
 56. Page 0016
 57. Page 0016
 58. Page 0016
 59. Page 0016
 60. Page 0016
 61. Page 0016
 62. Page 0016
 63. Page 0016
 64. Page 0016
 65. Page 0016
 66. Page 0016
 67. Page 0016
 68. Page 0016
 69. Page 0016
 70. Page 0016
 71. Page 0016
 72. Page 0016
 73. Page 0016
 74. Page 0016
 75. Page 0016
 76. Page 0016
 77. Page 0016
 78. Page 0016
 79. Page 0016
 80. Page 0016

powered by PageTiger