Page 0017

SPORTS CLUB Vallentuna 17

GYMTRÄNING FÖR BARN/UNGDOM

MEDLEMSKAP FÖR BARN/ UNGDOM SOM FYLLT 11 MEN INTE 15 ÅR

Krav finns på att barn/ungdomar vid varje tillfälle tränar tillsammans med en förälder eller annan av denne utsedd

myndig person som är medlem hos SPORTS CLUB.

Följande träning ingår: Barn/ungdomsmedlemmar som har gult chiparmband har tillgång till alla träningsavdelningar och får

använda de GRÖNA omklädningsrummen i sällskap med förälder av samma kön. För de GRÖNA omklädningsrummen gäller

annars minimiålder 15 år.

Tillträde till simhallen ingår dessutom i medlemskapet. Under vistelse i simhallen är det inget krav på att en myndig person är i

sällskap med barn/ungdomsmedlemmen som fyllt 12 år och är simkunnig.

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

I sin "Kunskapsöversikt: styrketräning för barn och ungdom" (FoU-rapport 2009:1) sammanfattar Riksidrottsförbundet sina

rekommendationer kring styrketräning av barn och ungdomar. Vi återger här några delar av dessa rekommendationer:

"Det har på senare tid framkommit vetenskapliga belägg för att styrkebetonade övningar kan medföra en rad positiva effekter

hos barn. Vetenskapliga undersökningar har visat att styrketräning kan ha skadeförebyggande effekter samt

stimulera uppbyggnaden av skelett. Ökad styrka underlättar även motorisk inlärning och skapar därmed bättre

förutsättningar för en allsidig, lustbetonad träning, inriktad på förvärvande av en bred rörelsearsenal vilket bör vara det

främsta målet med fysisk träning av barn. Ökad prestationsförmåga är av underordnad betydelse jämfört med ökad hälsa

och välbefinnande vilket bör vara de primära målen för styrketräning för barn och ungdomar."

"Styrketräning som bedrivs på ett korrekt sätt är en trygg och säker träningsform som inte medför några negativa

effekter för barnets utveckling och hälsa och kan betraktas som en naturlig och organisk del i en balanserad och allsidig

fysisk träning av unga."

"Barn- och ungdomsåren är en period i livet när den växande människans kropp är mycket mottaglig för träningsstimuli.

Under denna tid lägger man grunden för sin framtida fysik, sin hälsa och sina motionsvanor. Det är därför av yttersta vikt

att barn och ungdomar tränar optimalt. Styrketräningen har en given plats i en optimal, allsidig fysisk träning som på bästa

sätt främjar barns utveckling."

SPORTS CLUB VALLENTUNA

På SPORTS CLUB följer vi följer Riksidrottsförbundets praktiska rekommendationer när det gäller styrketräning för barn.

Barn/ungdom får hos oss följa ett särskilt Motivationsprogram. Det består av en rad möten för instruktion i träning.

Träningsuppläggen anpassas efter mål och förutsättningar i varje enskilt fall.

Personlig Träning för barn/ungdomar kan erhållas mot ordinarie PT-priser.

Viktprogram för överviktiga barn/ungdomar finns som tilläggstjänst.

Index

 1. Page 0017
 2. Page 0017
 3. Page 0017
 4. Page 0017
 5. Page 0017
 6. Page 0017
 7. Page 0017
 8. Page 0017
 9. Page 0017
 10. Page 0017
 11. Page 0017
 12. Page 0017
 13. Page 0017
 14. Page 0017
 15. Page 0017
 16. Page 0017
 17. Page 0017
 18. Page 0017
 19. Page 0017
 20. Page 0017
 21. Page 0017
 22. Page 0017
 23. Page 0017
 24. Page 0017
 25. Page 0017
 26. Page 0017
 27. Page 0017
 28. Page 0017
 29. Page 0017
 30. Page 0017
 31. Page 0017
 32. Page 0017
 33. Page 0017
 34. Page 0017
 35. Page 0017
 36. Page 0017
 37. Page 0017
 38. Page 0017
 39. Page 0017
 40. Page 0017
 41. Page 0017
 42. Page 0017
 43. Page 0017
 44. Page 0017
 45. Page 0017
 46. Page 0017
 47. Page 0017
 48. Page 0017
 49. Page 0017
 50. Page 0017
 51. Page 0017
 52. Page 0017
 53. Page 0017
 54. Page 0017
 55. Page 0017
 56. Page 0017
 57. Page 0017
 58. Page 0017
 59. Page 0017
 60. Page 0017
 61. Page 0017
 62. Page 0017
 63. Page 0017
 64. Page 0017
 65. Page 0017
 66. Page 0017
 67. Page 0017
 68. Page 0017
 69. Page 0017
 70. Page 0017
 71. Page 0017
 72. Page 0017
 73. Page 0017
 74. Page 0017
 75. Page 0017
 76. Page 0017
 77. Page 0017
 78. Page 0017
 79. Page 0017
 80. Page 0017

powered by PageTiger