Page 0027

SPORTS CLUB Vallentuna 27

IMMERSIVE FITNESS HOS SPORTS CLUB VALLENTUNA

FR.O.M. JANUARI 2018

Cykla i grupp framför en bildskärm 11 meter bred och 3,3 meter hög med filmmaterial som får dig att sjunka in i en annan

värld och glömma att du egentligen tränar. Konceptet Immersive Fitness har skapats av Les Mills - se mer info på

www.lesmills.com/immersive-fitness.

Då det krävs unika förutsättningar finns Immersive Fitness idag endast på ett fåtal träningsanläggningar. I slutet av 2017 är

antalet över hela världen bara drygt 30 st.

Varje kvartal ges en ny film, THE TRIP, ut i Immersive Fitness och i december 2017 har hittills presenterats 12 olika filmer.

Index

 1. Page 0027
 2. Page 0027
 3. Page 0027
 4. Page 0027
 5. Page 0027
 6. Page 0027
 7. Page 0027
 8. Page 0027
 9. Page 0027
 10. Page 0027
 11. Page 0027
 12. Page 0027
 13. Page 0027
 14. Page 0027
 15. Page 0027
 16. Page 0027
 17. Page 0027
 18. Page 0027
 19. Page 0027
 20. Page 0027
 21. Page 0027
 22. Page 0027
 23. Page 0027
 24. Page 0027
 25. Page 0027
 26. Page 0027
 27. Page 0027
 28. Page 0027
 29. Page 0027
 30. Page 0027
 31. Page 0027
 32. Page 0027
 33. Page 0027
 34. Page 0027
 35. Page 0027
 36. Page 0027
 37. Page 0027
 38. Page 0027
 39. Page 0027
 40. Page 0027
 41. Page 0027
 42. Page 0027
 43. Page 0027
 44. Page 0027
 45. Page 0027
 46. Page 0027
 47. Page 0027
 48. Page 0027
 49. Page 0027
 50. Page 0027
 51. Page 0027
 52. Page 0027
 53. Page 0027
 54. Page 0027
 55. Page 0027
 56. Page 0027
 57. Page 0027
 58. Page 0027
 59. Page 0027
 60. Page 0027
 61. Page 0027
 62. Page 0027
 63. Page 0027
 64. Page 0027
 65. Page 0027
 66. Page 0027
 67. Page 0027
 68. Page 0027
 69. Page 0027
 70. Page 0027
 71. Page 0027
 72. Page 0027
 73. Page 0027
 74. Page 0027
 75. Page 0027
 76. Page 0027
 77. Page 0027
 78. Page 0027
 79. Page 0027
 80. Page 0027

powered by PageTiger