Page 0003

SPORTS CLUB Vallentuna 3

VÅR FILOSOFI - DINA MÅL OCH VÅRA

VÅR FILOSOFI OCH DIN MOTIVATION ATT MOTIONERA

Vi tror att praktiskt taget alla människor är ganska medvetna om att det är bra att motionera för att på ett eller annat sätt

förbättra sin hälsa. Men i många fall räcker denna kunskap inte till för att man faktiskt ska komma igång och fortsätta med en

fysisk aktivitet. Vad beror det på att man inte gör det man vet är nyttigt för att behålla och förbättra sin hälsa som är det mest

primära vi borde satsa på?

Följande lista av tänkbara anledningar till utebliven fysisk aktivitet ger en uppfattning om hur komplicerad servicebransch

faktiskt gymverksamhet är om man verkligen vill hjälpa sina kunder på ett genomgripande sätt.

Kunden:

1 - måste satsa både tid och pengar.

2 - måste själv utföra ett arbete (träning) för att få något för pengarna.

3 - måste lära sig nya tekniker för att kunna utföra arbetet som krävs.

4 - kan möta många hinder vid inlärningen och under träningen: dåligt självförtroende, pedagogiska problem, emotionella

problem (visa upp sin kropp), träningsvärk, skador.

5 - måste utföra arbetet regelbundet (ofta varje vecka) för att resultaten ska bestå.

6 - kan bli tvungen att träna regelbundet väldigt länge (kanske ett eller flera år) för att nå högt uppsatta mål.

7 - måste ha en rejäl portion självdisciplin för att träna om inte träningen för det mesta upplevs som lustfylld.

8 - kanske inte har någon träningskamrat eller någon annan att dela sitt träningsintresse med.

9 - kanske har familjeåtaganden eller ett arbete som försvårar en regelbundenhet i träningstillfällena.

Att komma igång och fortsätta med en regelbunden motionsträning kräver för flertalet en ganska stor beteendeförändring. Att

sluta röka, minska på alkoholkonsumtion och förbättra kostvanor är andra beteendeförändringar som också kan vara svåra

att genomföra och bibehålla. Dessa senare vanor innebär dock ofta att man slutar göra något vilket innebär att man både

kan spara tid och pengar samtidigt. Men med motionen är det tvärtom så att den både tar tid och kostar mer pengar när man

bedriver den än när man inte gör det. Detta gör denna beteendeförändring till extra svår på sitt sätt.

För att kunden ska fortsätta motionera länge krävs det mycket mer än att bara ha tillgång till lokaler och maskiner. Träningsupplevelsen måste göras angenäm genom bl.a. gympersonal som engagerar sig i kunden så att denne kan övervinna alla

svårigheter och helst till och med uppleva att gymbesöken är roliga i sig oavsett vilka långsiktiga mål man har.

MENINGSFULLA MÅL MED TRÄNINGEN

Många som börjar träna på gym har ganska diffusa målsättningar på kort sikt, som t.ex. att "bli av med några kilon", "få lite

bättre kondition". När man sedan tränat en tid och uppnått en del av sina mål kanske man börjar sakna något mer konkret

mål som kan motivera till fortsatt träning. Vissa människor föredrar då att börja leta efter mer lustfyllda träningsformer än de

man börjat med så att variationen i sig ger en ny kick. Andra blir mer stimulerade av att istället få chansen till nya utmaningar

i form av tävlingar. Det kan vara fråga om tävlingar inom eller utanför gymmet. Man kan välja att bara tävla med sig själv eller

med andra.

På SPORTS CLUB har vi satsat stort på alla kategorierna genom att vi dels har ett enormt stort utbud av olika träningsformer för den som vill börja träna något nytt, dels håller vi på att bygga upp en omfattande verksamhet inom vår Challenge Zone

där medlemmarna kan ägna sig åt tävlingsverksamhet i många olika former.

VÅRA MÅL

- Erbjuda ett stort sortiment av högkvalitativa träningsformer för att både tillgodose många olika smaker och att erbjuda

variation om man tröttnat på en träningsform.

- Erbjuda säker och effektiv träning genom välutbildade tränare och högkvalitativ utrustning och träningsmiljö.

- Erbjuda sociala träffpunkter där tränande kan umgås med gamla och nya bekanta i träningspauserna.

Om det är socialt trevligt och spännande att komma till vår anläggning så är starka drivkrafter igång för att medlemmarna

kommer och tränar regelbundet hos oss och på så sätt får medlemmarna valuta för sina pengar i form av "underhållning"

och som en biprodukt får de många hälsofördelar. Vi fokuserar inte i första hand på att försöka övertala kunderna om hur

hälsosamt det är att träna utan på hur roligt och spännande det är att vara hos oss. På detta område tror vi att det är väldigt

svårt att hitta ett annat gym som kan mäta sig med SPORTS CLUB Vallentuna där vårt övergripande mål är att vara experter

på att motivera dig att motionera.

/Per-Anders, SPORTS CLUB Vallentuna

Index

 1. Page 0003
 2. Page 0003
 3. Page 0003
 4. Page 0003
 5. Page 0003
 6. Page 0003
 7. Page 0003
 8. Page 0003
 9. Page 0003
 10. Page 0003
 11. Page 0003
 12. Page 0003
 13. Page 0003
 14. Page 0003
 15. Page 0003
 16. Page 0003
 17. Page 0003
 18. Page 0003
 19. Page 0003
 20. Page 0003
 21. Page 0003
 22. Page 0003
 23. Page 0003
 24. Page 0003
 25. Page 0003
 26. Page 0003
 27. Page 0003
 28. Page 0003
 29. Page 0003
 30. Page 0003
 31. Page 0003
 32. Page 0003
 33. Page 0003
 34. Page 0003
 35. Page 0003
 36. Page 0003
 37. Page 0003
 38. Page 0003
 39. Page 0003
 40. Page 0003
 41. Page 0003
 42. Page 0003
 43. Page 0003
 44. Page 0003
 45. Page 0003
 46. Page 0003
 47. Page 0003
 48. Page 0003
 49. Page 0003
 50. Page 0003
 51. Page 0003
 52. Page 0003
 53. Page 0003
 54. Page 0003
 55. Page 0003
 56. Page 0003
 57. Page 0003
 58. Page 0003
 59. Page 0003
 60. Page 0003
 61. Page 0003
 62. Page 0003
 63. Page 0003
 64. Page 0003
 65. Page 0003
 66. Page 0003
 67. Page 0003
 68. Page 0003
 69. Page 0003
 70. Page 0003
 71. Page 0003
 72. Page 0003
 73. Page 0003
 74. Page 0003
 75. Page 0003
 76. Page 0003
 77. Page 0003
 78. Page 0003
 79. Page 0003
 80. Page 0003

powered by PageTiger