Page 0042

42 SPORTS CLUB Vallentuna

Priserna nedan gäller fr.o.m. 2018-01-01 och tills vidare. Priserna inkluderar moms 6 %.

Under 18 år krävs Målsmansansvar. Medlemsavtalsvillkoren finns i eget kapitel i SPORTS CLUB-boken.

I ALLA AVTAL INGÅR MOTIONSGYM + GRUPPTRÄNING+ SIMHALL + CHALLENGE ZONE

Medlemskap 12 månader minimum MÅNADSAVGIFT FÖRSKOTT 12 MÅN WEB

FULLTIDSAVTAL 480:- 5.760:- X

FULLTIDSAVTAL med familjerabatt 380:- 4.560:FULLTIDSAVTAL,

Senior (65+) 380:- 4.560:UNGDOMSAVTAL

FULLTID 380:- 4.560:DAGTIDSAVTAL

380:- 4.560:- X

WEEKEND-AVTAL 280:- 3.360: Köp

av WEB-markerade medlemskap kan göras här

Medlemskap 1 månad minimum - Korttidsavtal

Korttidsavtal kostar enligt tabellen ovan per månad plus en fast startavgift på 1.000:-.

För korttidsavtal finns inga familjerabatter. För årsmedlem ges ej familjerabatt p.g.a av att det i samma hushåll finns en medlem

med korttidsavtal. För den som vid start binder sig för minst 12 månader rabatteras hela den fasta startavgiften.

Weekend-medlemskap

Weekendmedlemskapet gäller endast för lördag-söndag samt storhelger. Weekendmedlemskap erbjuds endast den som

samtidigt är medlem i ett annat kommersiellt gym. Vid tecknandet av weekendavtal måste medlemskap i annat gym styrkas.

För weekendavtal finns inga familjerabatter.

Engångsträning - Erbjuds i mån av plats

Engångsträning kostar 200:- / tillfälle. Denna omfattar all träning som ingår i ett Fulltidsavtal men möjligheten att reservera

gruppträningsklasser ingår ej utan istället erbjuds drop-in-biljetter i mån av plats. Dessutom ingår inte DAVID-avdelningen för

den som inte genomgått åtminstone den obligatoriska introduktionen med en PT två gånger.

Vid varje engångsträning måste id-kort lämnas som pant för ett chiparmband för låsning av skåp (istället för hänglås).

Minimiålder 11 år. Ungdomar 11-17 år får endast göra engångsbesök om träningen sker i sällskap av myndig person.

Chiparmband , DAVID-kort - nya

Chiparmband för gymmedlemskap kostar 100:- utöver medlemsavgiften.

Plastkort för DAVID-träningen kostar 100:-/st.

MEDLEMSKAP OCH PRISER

Index

 1. Page 0042
 2. Page 0042
 3. Page 0042
 4. Page 0042
 5. Page 0042
 6. Page 0042
 7. Page 0042
 8. Page 0042
 9. Page 0042
 10. Page 0042
 11. Page 0042
 12. Page 0042
 13. Page 0042
 14. Page 0042
 15. Page 0042
 16. Page 0042
 17. Page 0042
 18. Page 0042
 19. Page 0042
 20. Page 0042
 21. Page 0042
 22. Page 0042
 23. Page 0042
 24. Page 0042
 25. Page 0042
 26. Page 0042
 27. Page 0042
 28. Page 0042
 29. Page 0042
 30. Page 0042
 31. Page 0042
 32. Page 0042
 33. Page 0042
 34. Page 0042
 35. Page 0042
 36. Page 0042
 37. Page 0042
 38. Page 0042
 39. Page 0042
 40. Page 0042
 41. Page 0042
 42. Page 0042
 43. Page 0042
 44. Page 0042
 45. Page 0042
 46. Page 0042
 47. Page 0042
 48. Page 0042
 49. Page 0042
 50. Page 0042
 51. Page 0042
 52. Page 0042
 53. Page 0042
 54. Page 0042
 55. Page 0042
 56. Page 0042
 57. Page 0042
 58. Page 0042
 59. Page 0042
 60. Page 0042
 61. Page 0042
 62. Page 0042
 63. Page 0042
 64. Page 0042
 65. Page 0042
 66. Page 0042
 67. Page 0042
 68. Page 0042
 69. Page 0042
 70. Page 0042
 71. Page 0042
 72. Page 0042
 73. Page 0042
 74. Page 0042
 75. Page 0042
 76. Page 0042
 77. Page 0042
 78. Page 0042
 79. Page 0042
 80. Page 0042

powered by PageTiger