Page 0043

SPORTS CLUB Vallentuna 43

MEDLEMSKAP - MER INFORMATION

VALMÖJLIGHETER FRÅN OCH MED 2015-08-01

FULLTID ELLER DAGTID

- Dagtidsmedlemskapet medger inträde måndag-fredag före kl. 15.00 och lokalerna ska ha lämnats senast 17.00. Under lördag

och söndag gäller dagtidsmedlemskapet utan tidsmässiga begränsningar.

- Fulltids- och Ungdomsavtal gäller alla dagar utan tidsbegränsning.

- Weekendmedlemskapet gäller lördag-söndag och under storhelger.

DENNA TRÄNING INGÅR FÖR AVTAL TECKNADE FR.O.M. 2015-08-01

Alla medlemsavtal inkluderar all träning på anläggningen. Restriktion angående introduktion i DAVID-avdelningen finns.

I medlemspriserna har det tagits hänyn till att simhallen alltid är stängd under juli månad.

ÅLDERSGRÄNSER

BARN/UNGDOM-avtal erbjuds endast den som fyllt 11 men inte fyllt 15 år. Särskilda regler gäller för UNGDOMSAVTALEN -

se kapitlet GYMTRÄNING FÖR BARN / UNGDOM.

BETALA MÅNADSVIS eller ETT ÅR I FÖRSKOTT - FRIA FRYSNINGAR

Endast förskottsbetalda årsmedlemskap medger Fria Frysningar - besparing upp till 2 månaders träning. Frysning kan ske vid 2

tillfällen om maximalt 1 månad vardera eller vid 1 tillfälle om maximalt 2 månader.

BINDNINGSTID MINIMUM 1 MÅNAD ELLER MINIMUM 12 MÅNADER

Bindningstid på 12 månader ger lägre pris genom att startavgiften rabatteras helt.

FAMILJEMEDLEMSKAP

För att få köpa avtal med familjerabatt krävs att man bor i samma hushåll som en fullt betalande medlem.

Dessutom måste alla i familjen betala via en person vid både månadsbetalning (ett autogiro) och

allt-i-förskottsbetalning.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Tilläggstjänster erbjuder SPORTS CLUB i form av Viktprogram (Se under rubriken VIKTMINSKNING) samt olika slag av

abonnemang på Personlig Träning (Se PT-priser under rubriken INDIVIDUELL TRÄNING). Samtliga tilläggstjänster kan betalas

månadsvis. Tilläggstjänster kan månadsbetalas även om medlemskapet betalats allt-i-förskott. Tilläggstjänster kan väljas vid

start av medlemskapet eller senare under medlemskapet.

INFORMATION OM KORTTIDSAVTALET

Korttidsavtal betalas antingen allt-i-förskott för en bestämd period eller månadsvis tills vidare via autogiro.

Vid månadsbetalning gäller ingen bindningstid och uppsägningsregler är samma som för 12-månadersavtal.

Från den dag startavgiften betalats kan medlemmen under 12 månader köpa en eller flera perioder med valfritt antal månader.

Uppehåll kan ske mellan de köpta perioderna men inte inom perioderna. I slutet av 12-månadersperioden kan valfritt antal månader

en sista gång köpas i förskott eller månadsbetalas. Efter 12-månadersperioden måste ny startavgift erläggas om uppehåll görs

mer än en dag.

Korttidsavtal medger inga frysningsmöjligheter oavsett betalform.

INFORMATION OM SIMHALLSTILLÄGGET - För medlemskap tecknade tidigare

Simhallen kan endast utnyttjas 11 månader per år.

Före 2015-08-01 kunde man få tillgång till simhallen genom att betala ett s.k. simhallstillägg. Eftersom simhallen är stängd under

juli månad innebär detta att priset räknat per möjlig utnyttjandemånad är lika med årligt tillägg delat med 11. Den som har tillgång

till Fria Frysningar kan få ner denna kostnad per månad genom att frysa hela medlemskapet under juli månad.

MOTIVATIONSPROGRAMMET - VÄRDE 1.800:- PÅ KÖPET FÖR NYA MEDLEMMAR

Nya medlemmar får hos oss utan extra kostnad inte bara ett Orienteringsmöte utan erbjuds även ett Motivationsprogram omfattande

5 st individuella träffar med en av våra tränare. Detta ger nybörjarna en väldigt fin start hos oss.

Index

 1. Page 0043
 2. Page 0043
 3. Page 0043
 4. Page 0043
 5. Page 0043
 6. Page 0043
 7. Page 0043
 8. Page 0043
 9. Page 0043
 10. Page 0043
 11. Page 0043
 12. Page 0043
 13. Page 0043
 14. Page 0043
 15. Page 0043
 16. Page 0043
 17. Page 0043
 18. Page 0043
 19. Page 0043
 20. Page 0043
 21. Page 0043
 22. Page 0043
 23. Page 0043
 24. Page 0043
 25. Page 0043
 26. Page 0043
 27. Page 0043
 28. Page 0043
 29. Page 0043
 30. Page 0043
 31. Page 0043
 32. Page 0043
 33. Page 0043
 34. Page 0043
 35. Page 0043
 36. Page 0043
 37. Page 0043
 38. Page 0043
 39. Page 0043
 40. Page 0043
 41. Page 0043
 42. Page 0043
 43. Page 0043
 44. Page 0043
 45. Page 0043
 46. Page 0043
 47. Page 0043
 48. Page 0043
 49. Page 0043
 50. Page 0043
 51. Page 0043
 52. Page 0043
 53. Page 0043
 54. Page 0043
 55. Page 0043
 56. Page 0043
 57. Page 0043
 58. Page 0043
 59. Page 0043
 60. Page 0043
 61. Page 0043
 62. Page 0043
 63. Page 0043
 64. Page 0043
 65. Page 0043
 66. Page 0043
 67. Page 0043
 68. Page 0043
 69. Page 0043
 70. Page 0043
 71. Page 0043
 72. Page 0043
 73. Page 0043
 74. Page 0043
 75. Page 0043
 76. Page 0043
 77. Page 0043
 78. Page 0043
 79. Page 0043
 80. Page 0043

powered by PageTiger