Page 0045

SPORTS CLUB Vallentuna 45

En av grundförutsättningarna för att subvention av motion skall vara avdragsgill för företaget och skattefri för den anställde är

bl.a. att den anställde inte omvandlar subventionen till skattefria pengar. SPORTS CLUB Vallentuna erbjuder en säker, enkel

och kostnadsfri rutin för kontroll av att den anställde inte får ett subventionerat motionsabonnemang av sin arbetsgivare och

sedan på något sätt omvandlar detta till obeskattade kontanter. Vi har löst det hela så att ett företag, som begär detta, kan stå

som ägare till abonnemangen och sedan låta sina anställda få nyttjanderätten till dessa under så lång tid företaget önskar.

Genom att på detta sätt skilja på äganderätten och nyttjanderätten vinner man följande fördelar:

Den anställde kan omöjligen omvandla ett företagssubventionerat abonnemang till skattefria pengar vare sig under en

provträningsperiod eller senare.

1. Informera de anställda om subventionsförmånen i företaget.

Företaget behåller abonnemanget även om den anställde skulle sluta sin anställning i företaget innan abonnemanget

tar slut. En annan anställd kan då ta över nyttjanderätten av abonnemanget.

Tecknar avtal med SPORTS CLUB och därvid skriver in företaget som ägare till detta medlemsavtal.

Betalar abonnemanget själv kontant och uppvisar för företaget både kassakvitto och kopia av medlemsavtalet där det

framgår att företaget har äganderätten till abonnemanget.

Ber alternativt att faktura för abonnemanget skickas till företaget direkt och att denna då ska åtföljas av en kopia av

medlemsavtalet där det framgår att företaget har äganderätten till abonnemanget.

2. Meddela att ett villkor för subventionen är att den anställde gör följande:

Oavsett hur abonnemanget betalas sparar företaget kopian av medlemsavtalet tillsammans med kontantkvittot eller fakturan

i sin egen bokföring. På framsidan av de medlemsavtalsblanketter som SPORTS CLUB använder framgår det tydligt att

företaget är ägare av abonnemanget.

Observera att denna rutin fungerar, både i det fall företaget subventionerar abonnemanget i sin helhet och när endast en del

av det subventioneras.

Vid delsubvention börjar företaget att äga hela abonnemanget och vid behov kan det senare överföras till den anställde efter

det att den subventionerade delen av abonnemanget förbrukats. Då kan företaget meddela att det avsäger sig äganderätten

genom att skriva ett brev till SPORTS CLUB.

FÖRETAGSMOTION HOS SPORTS CLUB

Företagsägda Medlemsavtal - Fördelarna

Vi rekommenderar företagen att göra så här:

Index

 1. Page 0045
 2. Page 0045
 3. Page 0045
 4. Page 0045
 5. Page 0045
 6. Page 0045
 7. Page 0045
 8. Page 0045
 9. Page 0045
 10. Page 0045
 11. Page 0045
 12. Page 0045
 13. Page 0045
 14. Page 0045
 15. Page 0045
 16. Page 0045
 17. Page 0045
 18. Page 0045
 19. Page 0045
 20. Page 0045
 21. Page 0045
 22. Page 0045
 23. Page 0045
 24. Page 0045
 25. Page 0045
 26. Page 0045
 27. Page 0045
 28. Page 0045
 29. Page 0045
 30. Page 0045
 31. Page 0045
 32. Page 0045
 33. Page 0045
 34. Page 0045
 35. Page 0045
 36. Page 0045
 37. Page 0045
 38. Page 0045
 39. Page 0045
 40. Page 0045
 41. Page 0045
 42. Page 0045
 43. Page 0045
 44. Page 0045
 45. Page 0045
 46. Page 0045
 47. Page 0045
 48. Page 0045
 49. Page 0045
 50. Page 0045
 51. Page 0045
 52. Page 0045
 53. Page 0045
 54. Page 0045
 55. Page 0045
 56. Page 0045
 57. Page 0045
 58. Page 0045
 59. Page 0045
 60. Page 0045
 61. Page 0045
 62. Page 0045
 63. Page 0045
 64. Page 0045
 65. Page 0045
 66. Page 0045
 67. Page 0045
 68. Page 0045
 69. Page 0045
 70. Page 0045
 71. Page 0045
 72. Page 0045
 73. Page 0045
 74. Page 0045
 75. Page 0045
 76. Page 0045
 77. Page 0045
 78. Page 0045
 79. Page 0045
 80. Page 0045

powered by PageTiger