Page 0046

46 SPORTS CLUB Vallentuna

FRÅGOR & SVAR OM MEDLEMSKAP HOS SPORTS CLUB

1. Gäller någon åldersgräns för att bli medlem?

Du måste ha fyllt 11 år för att bli medlem och få träna i gymavdelningen hos oss. Om du inte fyllt 18 år måste en

Målsman ta ett övergripande ansvar för ditt medlemsavtal. Dessutom kan enbart Målsman betala via autogiro om önskemålet

är att betala månadsvis.

2. Vad krävs för att få familjerabatt?

När en fullt betalande årsmedlem med Fulltidsavtal ingår i en familj med gemensamt hushåll på samma adress erbjuds

övriga personer i detta hushåll en familjerabatt när även de tecknar Fulltidsårsavtal. Avtal med familjerabatt måste tecknas

inom 30 dagar efter den fullbetalande tecknat sitt avtal.

3. Måste jag binda mig för en period av minst ett års medlemskap?

Nej, vi erbjuder ett medlemskap med endast en månads bindningstid. Om du emellertid tecknar dig för ett

årsmedlemskap behöver du inte betala någon startavgift. Du som köper mer tid på en gång får härigenom en

mängdrabatt. Det lönar sig att planera sin träning långsiktigt - både för hälsan och ekonomin.

4. Kan jag provträna innan jag bestämmer mig?

Ja, om du under de första 10 dagarna av ditt medlemskap av någon anledning ångrar dig och inte vill fortsätta så

kan du säga upp ditt avtal med omedelbar verkan då. När så sker får du alla pengar tillbaka som du erlagt för

medlemskapet och återbetalning sker inom 30 dagar.

Om du vill provträna endast en gång till att börja med så går det bra och för denna provträning gäller ett dagspris, som kan

avräknas från betalningen vid uppvisande av kvitto om du inom tio dagar tecknar medlemskap.

5. Får jag hjälp att komma igång med min träning?

Ja, som ny årsmedlem kan du följa vårt unika Motivationsprogram. Efter ett Orienteringsmöte får du följa motivationsprogrammet

med 5 individuella träffar med en tränare utan extra kostnad utöver medlemskapet. Vill du ha ännu snabbare resultat kan

du anlita en personlig tränare vars rådgivning inte ingår i medlemskapet.

6. Kan jag som medlem ta med en gäst?

Ja, som medlem kan du ta med en gäst, som som tränar utan kostnad under förutsättning att gästen kommer i ditt sällskap

och att ni tränar tillsammans och du informerar och vägleder din gäst avseende gällande trivsel- och säkerhetsregler. Du

kan kostnadsfritt endast ta med en och samma person som gäst en gång. Dessutom måste din gäst uppvisa ett id-kort och

lämna det som pant för skåpsnyckel under träningspasset. Vi skriver in din gäst i vårt datasystem.

7. Hur säger jag upp mitt medlemskap?

Ett förskottsbetalt årsmedlemskap behöver du inte säga upp då det redan från början har en avtalad slutdag.

Månadsbetalda årsmedlemskap löper däremot vidare efter den obligatoriska 12-månadersperioden om du inte själv säger

upp det.

Om du låter ditt månadsbetalda årsmedlemskap fortsätta efter den obligatoriska 12-månadersperioden kan du

därefter när som helst säga upp medlemskapet med en uppsägningstid på 45 dagar. Uppsägning (även under

provträningsperioden) gör du skriftligen vid personligt besök i receptionen eller via e-post enligt rutiner som du finner i

kapitlet om Medlemsavtalsvillkor punkten 4.1. Begär alltid att få skriftlig bekräftelse på att medlemskapet sagts upp och

spara denna bekräftelse.

Index

 1. Page 0046
 2. Page 0046
 3. Page 0046
 4. Page 0046
 5. Page 0046
 6. Page 0046
 7. Page 0046
 8. Page 0046
 9. Page 0046
 10. Page 0046
 11. Page 0046
 12. Page 0046
 13. Page 0046
 14. Page 0046
 15. Page 0046
 16. Page 0046
 17. Page 0046
 18. Page 0046
 19. Page 0046
 20. Page 0046
 21. Page 0046
 22. Page 0046
 23. Page 0046
 24. Page 0046
 25. Page 0046
 26. Page 0046
 27. Page 0046
 28. Page 0046
 29. Page 0046
 30. Page 0046
 31. Page 0046
 32. Page 0046
 33. Page 0046
 34. Page 0046
 35. Page 0046
 36. Page 0046
 37. Page 0046
 38. Page 0046
 39. Page 0046
 40. Page 0046
 41. Page 0046
 42. Page 0046
 43. Page 0046
 44. Page 0046
 45. Page 0046
 46. Page 0046
 47. Page 0046
 48. Page 0046
 49. Page 0046
 50. Page 0046
 51. Page 0046
 52. Page 0046
 53. Page 0046
 54. Page 0046
 55. Page 0046
 56. Page 0046
 57. Page 0046
 58. Page 0046
 59. Page 0046
 60. Page 0046
 61. Page 0046
 62. Page 0046
 63. Page 0046
 64. Page 0046
 65. Page 0046
 66. Page 0046
 67. Page 0046
 68. Page 0046
 69. Page 0046
 70. Page 0046
 71. Page 0046
 72. Page 0046
 73. Page 0046
 74. Page 0046
 75. Page 0046
 76. Page 0046
 77. Page 0046
 78. Page 0046
 79. Page 0046
 80. Page 0046

powered by PageTiger