Page 0047

SPORTS CLUB Vallentuna 47

8. Kan jag frysa mitt medlemskap när jag inte kan/vill träna?

Ja, du kan frysa ditt medlemskap hos oss på två sätt:

VILLKORAD FRYSNING innebär att du under vissa förutsättningar kan frysa träningstid, t.ex. när du är långvarigt sjuk,

gravid eller byter arbetsplats så att denna hamnar utanför Stockholms Län. En förutsättning för att få villkorad frysning är

att det handlar om en period på minst en månad. Ytterligare regler om villkorad frysning finner du i Medlemsavtalsvillkoren

som finns i SPORTS CLUB-boken.

FRI FRYSNING innebär att du utan att ange orsaken till frysning kan frysa träningstid när du inte kan eller vill träna. Hos

SPORTS CLUB kan du endast få tillgång till Fria Frysningar om du betalar ett årsmedlemskap allt-i-förskott. Då gäller att

du under ett år kan frysa vid två tillfällen om vardera maximalt en månad eller vid endast ett tillfälle och då upp till maximalt

två månader. Frysning kan avbrytas i förtid men outnyttjad frystid är då förbrukad.

9. Hur gör jag när jag vill frysa medlemskapet?

Frysning sker enbart personligen vid besök i receptionen eller via e-post och frysning måste ske innan frysningen ska starta.

Med läkarintyg kan frysning dock ske i efterhand. Du kan inte frysa via telefon, brevledes eller på annat sätt.

Vid Villkorad Frysning gör du en ansökan om frysning och bifogar då intyg som styrker anledningen till frysning, t.ex. läkarintyg.

Vid Fri Frysning registrerar du din frysning vid ett personligt besök i receptionen eller via e-post.

10. Kan jag överlåta mitt medlemskap på någon annan?

Ja, den som äger sitt medlemskap kan överlåta det om vissa villkor är uppfyllda / uppfylls:

Endast årsavtal kan överlåtas (ej Korttidsavtal).

Månadsbetalda avtal kan endast överlåtas under bindningstiden.

Alla träningsavgifter är betalda fram till överlåtelsedagen.

Ett medlemskap kan endast överlåtas en gång.

Medlemmen anvisar själv en övertagare.

Övertagaren är inte medlem hos SPORTS CLUB och har inte varit det under de 6 senaste månaderna före överlåtelsen.

Övertagaren betalar till SPORT CLUB 100:- i överlåtelseavgift.

Övertagaren får månadsbetala om överlåtaren gjort detta endast om den överlåtna perioden är minst 3 månader.

Eventuell övergångsbetalning mellan överlåtare och övertagare hanteras ej av SPORTS CLUB.

11. Kan jag uppgradera mitt medlemskap?

Ja, det går bra att när som helst under pågående avtal uppgradera ett medlemskap på olika sätt:

1. Grundmedlemskapet Dagtid kan ändras till Fulltid.

2. Grundmedlemskapet Barn/ungdom ska ändras till Dagtid eller Fulltid när medlemmen fyllt 15 år.

3. Det tidigare medlemskapet Fulltid (som inte säljs längre) kan ändras till Fulltid+Simhall.

4. Grundmedlemskapet kan kompletteras med tilläggstjänster: viktprogram, personlig träning månadsvis, DAVID Ryggcenter,

permanent litet förvaringsskåp.

Byte från månadsbetalning till att betala ett års medlemskap i förskott ger tillgång till fria frysningar. Vid denna ändring

tecknas nytt årsavtal.

12. Jag får ersättning för friskvård av min arbetsgivare. - Hur får jag betalningsintyg?

a. Vid ett personligt besök i receptionen kan du be att få ett betalningsintyg utskrivet. På detta betalningsintyg framgår

utförda dragningar via autogiro, moms m.m. som din arbetsgivare behöver för sin redovisning.

b. Vid förskottsbetalning får du kvitto vid betalningen.

Index

 1. Page 0047
 2. Page 0047
 3. Page 0047
 4. Page 0047
 5. Page 0047
 6. Page 0047
 7. Page 0047
 8. Page 0047
 9. Page 0047
 10. Page 0047
 11. Page 0047
 12. Page 0047
 13. Page 0047
 14. Page 0047
 15. Page 0047
 16. Page 0047
 17. Page 0047
 18. Page 0047
 19. Page 0047
 20. Page 0047
 21. Page 0047
 22. Page 0047
 23. Page 0047
 24. Page 0047
 25. Page 0047
 26. Page 0047
 27. Page 0047
 28. Page 0047
 29. Page 0047
 30. Page 0047
 31. Page 0047
 32. Page 0047
 33. Page 0047
 34. Page 0047
 35. Page 0047
 36. Page 0047
 37. Page 0047
 38. Page 0047
 39. Page 0047
 40. Page 0047
 41. Page 0047
 42. Page 0047
 43. Page 0047
 44. Page 0047
 45. Page 0047
 46. Page 0047
 47. Page 0047
 48. Page 0047
 49. Page 0047
 50. Page 0047
 51. Page 0047
 52. Page 0047
 53. Page 0047
 54. Page 0047
 55. Page 0047
 56. Page 0047
 57. Page 0047
 58. Page 0047
 59. Page 0047
 60. Page 0047
 61. Page 0047
 62. Page 0047
 63. Page 0047
 64. Page 0047
 65. Page 0047
 66. Page 0047
 67. Page 0047
 68. Page 0047
 69. Page 0047
 70. Page 0047
 71. Page 0047
 72. Page 0047
 73. Page 0047
 74. Page 0047
 75. Page 0047
 76. Page 0047
 77. Page 0047
 78. Page 0047
 79. Page 0047
 80. Page 0047

powered by PageTiger