Page 0050

50 SPORTS CLUB Vallentuna

SOLARIUM

SOLA FÖRSIKTIGT - BÅDE I SOLARIUM OCH UTOMHUS

NYTT SOLARIUM installerades i december 2014.

Det kan endast utnyttjas av de som badar eller gymtränar hos oss.

Minimiålder är 18 år. Skyddsglasögon kan du köpa i receptionen. Pris för solning är 12:- / 3-minutersminut.

Innan du solar ska du läsa de anvisningar om solande som finns anslagna i solarierummet. Med hjälp av dessa anvisningar kan du

bättre uppskatta hur mycket just du kan sola och ändå hålla dig inom någorlunda säkra gränser. Stora individuella skillnader finns

nämligen när det gäller hur mycket huden maximalt bör utsättas för strålning både i solarium och ute i solen.

Viktigt för dig som använder Solarium

Det finns risker med att använda solarium! Den ultravioletta strålningen kan orsaka hud- och ögonskador beroende på solariets

egenskaper, hur mycket du solar och hur känslig du är. Om du vill sola säkrare följ dessa råd från Strålsäkerhetsmyndigheten:

Råd för att skydda din hälsa

Användning av solarier är cancerframkallande. Myndigheterna

avråder från att använda solarier för att bli brun.

Solarier kan orsaka bestående skador på

ögon och hud, göra att huden åldras i förtid

samt orsaka hudcancer.

Risken ökar för den som börjar sola i tonåren

eller i tjugoårsåldern. Ju mer solariesol, desto

högre risk.

Varning!

Sola inte i solarium om ...

● du är under 18 år

● din hud

… är ljus eller fräknig

… lätt blir röd och svider vid solning

… redan är röd och öm

… har många födelsemärken eller pigmentfläckar

… har missfärgade partier

● du brände dig allvarligt som barn

● du eller någon nära släkting har haft hudcancer

● du tar medicin som ökar känsligheten för sol

Solinstruktioner

● Vänta alltid minst 48 timmar mellan två solpass

● Dubblera inte solpass

●  Sola aldrig i både solarium och ute i solen samma

dag

●  Använd inte hudkrämer, smink eller medel som

förstärker eller påskyndar solbränna

●  Använd skyddsglasögon

●  Täck ömtåliga hudpartier, tatueringar och sår

Är du känslig för sol? Blir du lätt brun?

Använd inte solariet! Max tio solningar tre gånger per år

Solpass 1: max 5 minuter. Solpass 2: 10 minuter.

Solpass 3-10: max 15 minuter.

Alltid röd

Aldrig brun

Alltid röd

Sällan brun

Sällan röd

Alltid brun

Aldrig röd

Alltid brun

Solkänslighet & pigmenteringsförmåga

Rådfråga läkare om ...

● du är osäker på om din medicin ökar din känslighet för sol

● ett födelsemärke ändrar sig eller börjar klia, eller om du får oväntade hudförändringar

Råd för att skydda din hälsa

Användning av solarier är cancerframkallande. Myndigheterna

avråder från att använda solarier för att bli brun.

Solarier kan orsaka bestående skador på

ögon och hud, göra att huden åldras i förtid

samt orsaka hudcancer.

Risken ökar för den som börjar sola i tonåren

eller i tjugoårsåldern. Ju mer solariesol, desto

högre risk.

Varning!

Sola inte i solarium om ...

● du är under 18 år

● din hud

… är ljus eller fräknig

… lätt blir röd och svider vid solning

… redan är röd och öm

… har många födelsemärken eller pigmentfläckar

… har missfärgade partier

● du brände dig allvarligt som barn

● du eller någon nära släkting har haft hudcancer

● du tar medicin som ökar känsligheten för sol

Solinstruktioner

● Vänta alltid minst 48 timmar mellan två solpass

● Dubblera inte solpass

●  Sola aldrig i både solarium och ute i solen samma

dag

●  Använd inte hudkrämer, smink eller medel som

förstärker eller påskyndar solbränna

●  Använd skyddsglasögon

●  Täck ömtåliga hudpartier, tatueringar och sår

Är du känslig för sol? Blir du lätt brun?

Använd inte solariet! Max tio solningar tre gånger per år

Solpass 1: max 5 minuter. Solpass 2: 10 minuter.

Solpass 3-10: max 15 minuter.

Alltid röd

Aldrig brun

Alltid röd

Sällan brun

Sällan röd

Alltid brun

Aldrig röd

Alltid brun

Solkänslighet & pigmenteringsförmåga

Rådfråga läkare om ...

● du är osäker på om din medicin ökar din känslighet för sol

● ett födelsemärke ändrar sig eller börjar klia, eller om du får oväntade hudförändringar

Råd för att skydda din hälsa

Användning av solarier är cancerframkallande. Myndigheterna

avråder från att använda solarier för att bli brun.

Solarier kan orsaka bestående skador på

ögon och hud, göra att huden åldras i förtid

samt orsaka hudcancer.

Risken ökar för den som börjar sola i tonåren

eller i tjugoårsåldern. Ju mer solariesol, desto

högre risk.

Varning!

Sola inte i solarium om ...

● du är under 18 år

● din hud

… är ljus eller fräknig

… lätt blir röd och svider vid solning

… redan är röd och öm

… har många födelsemärken eller pigmentfläckar

… har missfärgade partier

● du brände dig allvarligt som barn

● du eller någon nära släkting har haft hudcancer

● du tar medicin som ökar känsligheten för sol

Solinstruktioner

● Vänta alltid minst 48 timmar mellan två solpass

● Dubblera inte solpass

●  Sola aldrig i både solarium och ute i solen samma

dag

●  Använd inte hudkrämer, smink eller medel som

förstärker eller påskyndar solbränna

●  Använd skyddsglasögon

●  Täck ömtåliga hudpartier, tatueringar och sår

Är du känslig för sol? Blir du lätt brun?

Använd inte solariet! Max tio solningar tre gånger per år

Solpass 1: max 5 minuter. Solpass 2: 10 minuter.

Solpass 3-10: max 15 minuter.

Alltid röd

Aldrig brun

Alltid röd

Sällan brun

Sällan röd

Alltid brun

Aldrig röd

Alltid brun

Solkänslighet & pigmenteringsförmåga

Rådfråga läkare om ...

● du är osäker på om din medicin ökar din känslighet för sol

● ett födelsemärke ändrar sig eller börjar klia, eller om du får oväntade hudförändringar

Råd för att skydda din hälsa

Användning av solarier är cancerframkallande. Myndigheterna

avråder från att använda solarier för att bli brun.

Solarier kan orsaka bestående skador på

ögon och hud, göra att huden åldras i förtid

samt orsaka hudcancer.

Risken ökar för den som börjar sola i tonåren

eller i tjugoårsåldern. Ju mer solariesol, desto

högre risk.

Varning!

Sola inte i solarium om ...

● du är under 18 år

● din hud

… är ljus eller fräknig

… lätt blir röd och svider vid solning

… redan är röd och öm

… har många födelsemärken eller pigmentfläckar

… har missfärgade partier

● du brände dig allvarligt som barn

● du eller någon nära släkting har haft hudcancer

● du tar medicin som ökar känsligheten för sol

Solinstruktioner

● Vänta alltid minst 48 timmar mellan två solpass

● Dubblera inte solpass

●  Sola aldrig i både solarium och ute i solen samma

dag

●  Använd inte hudkrämer, smink eller medel som

förstärker eller påskyndar solbränna

●  Använd skyddsglasögon

●  Täck ömtåliga hudpartier, tatueringar och sår

Är du känslig för sol? Blir du lätt brun?

Använd inte solariet! Max tio solningar tre gånger per år

Solpass 1: max 5 minuter. Solpass 2: 10 minuter.

Solpass 3-10: max 15 minuter.

Alltid röd

Aldrig brun

Alltid röd

Sällan brun

Sällan röd

Alltid brun

Aldrig röd

Alltid brun

Solkänslighet & pigmenteringsförmåga

Rådfråga läkare om ...

● du är osäker på om din medicin ökar din känslighet för sol

● ett födelsemärke ändrar sig eller börjar klia, eller om du får oväntade hudförändringar

Index

 1. Page 0050
 2. Page 0050
 3. Page 0050
 4. Page 0050
 5. Page 0050
 6. Page 0050
 7. Page 0050
 8. Page 0050
 9. Page 0050
 10. Page 0050
 11. Page 0050
 12. Page 0050
 13. Page 0050
 14. Page 0050
 15. Page 0050
 16. Page 0050
 17. Page 0050
 18. Page 0050
 19. Page 0050
 20. Page 0050
 21. Page 0050
 22. Page 0050
 23. Page 0050
 24. Page 0050
 25. Page 0050
 26. Page 0050
 27. Page 0050
 28. Page 0050
 29. Page 0050
 30. Page 0050
 31. Page 0050
 32. Page 0050
 33. Page 0050
 34. Page 0050
 35. Page 0050
 36. Page 0050
 37. Page 0050
 38. Page 0050
 39. Page 0050
 40. Page 0050
 41. Page 0050
 42. Page 0050
 43. Page 0050
 44. Page 0050
 45. Page 0050
 46. Page 0050
 47. Page 0050
 48. Page 0050
 49. Page 0050
 50. Page 0050
 51. Page 0050
 52. Page 0050
 53. Page 0050
 54. Page 0050
 55. Page 0050
 56. Page 0050
 57. Page 0050
 58. Page 0050
 59. Page 0050
 60. Page 0050
 61. Page 0050
 62. Page 0050
 63. Page 0050
 64. Page 0050
 65. Page 0050
 66. Page 0050
 67. Page 0050
 68. Page 0050
 69. Page 0050
 70. Page 0050
 71. Page 0050
 72. Page 0050
 73. Page 0050
 74. Page 0050
 75. Page 0050
 76. Page 0050
 77. Page 0050
 78. Page 0050
 79. Page 0050
 80. Page 0050

powered by PageTiger