Page 0054

54 SPORTS CLUB Vallentuna

REHABILITERING

Sjukgymnastik / Fysioterapi

SPORTS CLUB har ett samarbete med OMT-sjukgymnasterna där Winnie Bergkvist och Cecilia Andersen arbetar. Båda

har examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) och har lång erfarenhet av behandling av idrotts- och motionsskador samt

akupunkturutbildning. OMT är ett specialistområde inom sjukgymnastik där man arbetar med undersökning, behandling och

förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.

Om du behöver hjälp med rehabträning efter operation eller skada eller om du har problem med nacke, rygg eller andra leder

kontaktar du med fördel OMT-sjukgymnasterna.

OMT-sjukgymnasterna utför både behandlingar och rehabträning med gymutrustning. Verksamheten sker i egna lokaler och

hos SPORTS CLUB.

WINNIE

Leg. Sjukgymnast

CECILIA

Leg. Sjukgymnast

Tel. 0707-355 311 Tel. 0708-710 210

Index

 1. Page 0054
 2. Page 0054
 3. Page 0054
 4. Page 0054
 5. Page 0054
 6. Page 0054
 7. Page 0054
 8. Page 0054
 9. Page 0054
 10. Page 0054
 11. Page 0054
 12. Page 0054
 13. Page 0054
 14. Page 0054
 15. Page 0054
 16. Page 0054
 17. Page 0054
 18. Page 0054
 19. Page 0054
 20. Page 0054
 21. Page 0054
 22. Page 0054
 23. Page 0054
 24. Page 0054
 25. Page 0054
 26. Page 0054
 27. Page 0054
 28. Page 0054
 29. Page 0054
 30. Page 0054
 31. Page 0054
 32. Page 0054
 33. Page 0054
 34. Page 0054
 35. Page 0054
 36. Page 0054
 37. Page 0054
 38. Page 0054
 39. Page 0054
 40. Page 0054
 41. Page 0054
 42. Page 0054
 43. Page 0054
 44. Page 0054
 45. Page 0054
 46. Page 0054
 47. Page 0054
 48. Page 0054
 49. Page 0054
 50. Page 0054
 51. Page 0054
 52. Page 0054
 53. Page 0054
 54. Page 0054
 55. Page 0054
 56. Page 0054
 57. Page 0054
 58. Page 0054
 59. Page 0054
 60. Page 0054
 61. Page 0054
 62. Page 0054
 63. Page 0054
 64. Page 0054
 65. Page 0054
 66. Page 0054
 67. Page 0054
 68. Page 0054
 69. Page 0054
 70. Page 0054
 71. Page 0054
 72. Page 0054
 73. Page 0054
 74. Page 0054
 75. Page 0054
 76. Page 0054
 77. Page 0054
 78. Page 0054
 79. Page 0054
 80. Page 0054

powered by PageTiger