Page 0055

SPORTS CLUB Vallentuna 55

MOVEMENT AS MEDICINE

SPORTS CLUB Vallentuna har nöjet att

presentera ett framgångsrikt koncept för

behandling av ryggproblem. Konceptet heter

DAVID SPINE CONCEPT. Detta koncept

finns i över 30 andra länder och SPORTS

CLUB Vallentuna blev först att kunna erbjuda

detta i Sverige.

Konceptet bygger på "rörelse som medicin"

vilket innebär att man "tränar bort smärta".

Träningen leds av fysioterapeuter i en särskild avdelning med specialutformad utrustning

för rygg och nacke.

Resultaten av varje träningstillfälle registreras och jämförelser kan göras med referensvärden

och patientens egen utveckling.

Detta är inte bara motiverande för patienten

utan även mycket intressant för t.ex. en

läkare som remitterat en patient till denna behandling. Denne kan följa resultatutvecklingen

kvalitativt och kvantitativt i en helt annan

omfattning än vad som vanligtvis är möjligt

med de flesta former av sjukgymnastik. RYGGONT

Vill du prova ett nytt sätt att minska dina

ryggsmärtor kan du vända dig till vårt nya

Rehabcenter på SPORTS CLUB

SPINE CONCEPT

YouTube-video

från www.david.fi

visas på hemsidan

Index

 1. Page 0055
 2. Page 0055
 3. Page 0055
 4. Page 0055
 5. Page 0055
 6. Page 0055
 7. Page 0055
 8. Page 0055
 9. Page 0055
 10. Page 0055
 11. Page 0055
 12. Page 0055
 13. Page 0055
 14. Page 0055
 15. Page 0055
 16. Page 0055
 17. Page 0055
 18. Page 0055
 19. Page 0055
 20. Page 0055
 21. Page 0055
 22. Page 0055
 23. Page 0055
 24. Page 0055
 25. Page 0055
 26. Page 0055
 27. Page 0055
 28. Page 0055
 29. Page 0055
 30. Page 0055
 31. Page 0055
 32. Page 0055
 33. Page 0055
 34. Page 0055
 35. Page 0055
 36. Page 0055
 37. Page 0055
 38. Page 0055
 39. Page 0055
 40. Page 0055
 41. Page 0055
 42. Page 0055
 43. Page 0055
 44. Page 0055
 45. Page 0055
 46. Page 0055
 47. Page 0055
 48. Page 0055
 49. Page 0055
 50. Page 0055
 51. Page 0055
 52. Page 0055
 53. Page 0055
 54. Page 0055
 55. Page 0055
 56. Page 0055
 57. Page 0055
 58. Page 0055
 59. Page 0055
 60. Page 0055
 61. Page 0055
 62. Page 0055
 63. Page 0055
 64. Page 0055
 65. Page 0055
 66. Page 0055
 67. Page 0055
 68. Page 0055
 69. Page 0055
 70. Page 0055
 71. Page 0055
 72. Page 0055
 73. Page 0055
 74. Page 0055
 75. Page 0055
 76. Page 0055
 77. Page 0055
 78. Page 0055
 79. Page 0055
 80. Page 0055

powered by PageTiger