Page 0056

56 SPORTS CLUB Vallentuna

DAVID SPINE CONCEPT

DAVID är ett omfattande utvärderings- och behandlingskoncept för ryggproblem. Konceptet använder

noggrant utformade rörelser och kontrollerad

belastning för att reversera nedbryningssyndromet

relaterat till ryggont. Individualiserade program

planeras baserade på ett frågeformulär, fysiska

utvärderingar och tester. Specialutformad utrustning

erbjuder en säker och effektiv väg för att förbättra

rörlighet, styrka och koordination för ryggraden.

Ryggont är den främsta orsaken till "år av invaliditet" i de flesta områden i världen idag med nackont

och andra skelettmuskelproblem som nummer fyra

respektive sex. DAVID Spine Concept erbjuder

en omfattande och långsiktig lösning för att tackla

dessa problem. Med hundratals installationer över

hela världen har DAVID Spine Concept uppvisat

utomordentliga resultat i ett flertal olika länder.

MEDICINSK BAKGRUND

Förekomst av ryggproblem

Ryggont är ett av de vanligaste hälsoproblemen i

vårt västerländska samhälle och det orsakar mer

kostnader för försäkringsbolag och företag än något

annat problem förutom vanliga förkylningar.

Upp till 70 % av befolkningen har upplevt ryggsmärta någon gång under sitt liv.

Ungefär 40 % har haft

ryggsmärtor som varat mer än ett dygn under de 12

senaste månaderna och 25 % under de 3 senaste

månaderna.

Nedbrytningssyndromet

I de flesta fall av ryggont är en exakt diagnos vanligtvis svår att fastställa. Men oavsett anledningen

till smärtan leder den till undvikande av fysisk

aktivitet, vilket i sin tur minskar styrkan och koordinationen av ryggen och i förlängningen försämras

vävnadsstrukturerna.

Träning som medicin

Åtskilliga studier har visat att rörelse kan agera som

medicin för ledsmärtor. Med t.ex. knälederna, som

är ganska enkla strukturer, är rörelserna enkla och

att belasta dem är lätt att göra på ett kontrollerat

sätt.

Ryggraden är däremot en mycket komplex struktur

med kotor, ligament, dynamiskt fungerande rotatorer och muskler mellan kotorna samt stabiliserande

stödmuskler. När smärta och förlust av koordination

läggs till i ekvationen är det extremt svårt att starta

fysiska övningar på ett kontrollerat sätt. Särskilda

maskiner behövs för att isolera målområdena och

få total kontroll över rörelsen och belastningen.

Alla rörelser bör starta med begränsad rörlighet

och belastning ska hållas inom smärttoleransgränserna. Tid

är en viktig aspekt eftersom fysiologiska

förändringar är långsamma. Idealiskt bör en första

behandlingsperiod pågå under 3 månader och

därefter bör träningen bibehållas med ett rullande

program.

EVE (eValuated Exercise) Professional är ett

komplett mät- och styrsystem utformat för

DAVID Spine Concept.

Index

 1. Page 0056
 2. Page 0056
 3. Page 0056
 4. Page 0056
 5. Page 0056
 6. Page 0056
 7. Page 0056
 8. Page 0056
 9. Page 0056
 10. Page 0056
 11. Page 0056
 12. Page 0056
 13. Page 0056
 14. Page 0056
 15. Page 0056
 16. Page 0056
 17. Page 0056
 18. Page 0056
 19. Page 0056
 20. Page 0056
 21. Page 0056
 22. Page 0056
 23. Page 0056
 24. Page 0056
 25. Page 0056
 26. Page 0056
 27. Page 0056
 28. Page 0056
 29. Page 0056
 30. Page 0056
 31. Page 0056
 32. Page 0056
 33. Page 0056
 34. Page 0056
 35. Page 0056
 36. Page 0056
 37. Page 0056
 38. Page 0056
 39. Page 0056
 40. Page 0056
 41. Page 0056
 42. Page 0056
 43. Page 0056
 44. Page 0056
 45. Page 0056
 46. Page 0056
 47. Page 0056
 48. Page 0056
 49. Page 0056
 50. Page 0056
 51. Page 0056
 52. Page 0056
 53. Page 0056
 54. Page 0056
 55. Page 0056
 56. Page 0056
 57. Page 0056
 58. Page 0056
 59. Page 0056
 60. Page 0056
 61. Page 0056
 62. Page 0056
 63. Page 0056
 64. Page 0056
 65. Page 0056
 66. Page 0056
 67. Page 0056
 68. Page 0056
 69. Page 0056
 70. Page 0056
 71. Page 0056
 72. Page 0056
 73. Page 0056
 74. Page 0056
 75. Page 0056
 76. Page 0056
 77. Page 0056
 78. Page 0056
 79. Page 0056
 80. Page 0056

powered by PageTiger