Page 0057

SPORTS CLUB Vallentuna 57

BEHANDLINGSMETOD

Indikationer och kontraindikationer

De flesta ryggproblem kan behandlas framgångsrikt

med DAVID Spine Concept. De inkluderar ospecificerad ryggsmärta, degenerativa förändringar,

diskbråck och postoperativa situationer. För att gå

igenom programmet krävs att en specialist först

uteslutit kontraindikationer samt ett godkännande

av en behandlande kirurg inom fyra månader efter

operationen. Kontraindikationer inkluderar bl.a. tumörer,

akuta inflammationer och nyligen uppkomna

frakturer. För att uppnå en framgångsrik behandling

krävs det att patienten är motiverad till att genomföra hela träningsprogrammet.

Utvärderingar

Individualiserade program kräver djup insikt i patientens bakgrund, nuvarande kondition och fysisk

kapacitet.

En standardiserad utvärderingsmodell inkluderar ett

frågeformulär om patientens bakgrund, smärtprofiler och självutvärdering. Fysisk terapiutvärdering

studerar hållning, funktionella brister och begränsningar.

Apparatbaserade test inkluderar styrka och

rörlighet i alla rörelseplan. Resultaten samlas i en

databas och en illustrativ ryggprofil kan skrivas ut

för jämförelse med referensdata. Utvärderingar

gjorda före, under och efter behandling ger objektiva rapporter för behandlande doktorer och betalande

tredjeparter och ger samtidigt patienten ökad

motivation.

Träningsprogrammet

Det rekommenderade träningsprogrammet består

av 24 tillfällen under totalt 12 veckor. Programlängden är viktig eftersom långvariga ryggsmärtor

skapar fysiologiska förändringar i vävnadsstrukturer

i ryggen, vilka tar tid att reparera. Programmet är indelat i olika faser med olika specifika målsättningar.

Vecka

1-2 Koordination

3-6 Anpassning

7-9 Styrkeuppbyggnad

10-12 Normalisering

2 träningstillfällen per vecka

Koordinationsfasen i programmet består av att lära

sig de grundläggande rörelserna för ryggraden i alla

rörelseplan inklusive neuronala anpassningar och

koordination av musklerna och förbättrad uthållighet. Under anpassningsfasen förbättras koordination

och uthållighet ytterligare och belastningen

ökas gradvis inom smärtgränserna. Belastningen

ökas systematiskt under styrkefasen för att förbättra

ryggradens stabilisering och neuronala muskelkontroll.

Under normaliseringsfasen är målet att harmonisera koordination, rörlighet, uthållighet och styrka

i ryggen. Under hela programmet används selektiv avslappning och stretching tillsammans med

maskinbaserade övningar. Dessa kombineras även

med ergonomiska råd att följa i vardagslivet.

Automatisk belastningsprogression

Utgångsbelastning baseras på tester och sätts på

en nivå som inte innebär någon risk för patienten.

Belastningsökningen kan kontrolleras manuellt av

terapeuten eller kan hanteras med ett automatiskt

progressionsverktyg som finns i EVE. Baserat på

patientens feedback och kvalitetsnivå i träningen

ökas automatiskt belastningen för att optimera och

individualisera för varje patient. En ytterligare automatisering av smärtreglering kan tillämpas för att se

till att belastningen inte medför mer smärta.

Index

 1. Page 0057
 2. Page 0057
 3. Page 0057
 4. Page 0057
 5. Page 0057
 6. Page 0057
 7. Page 0057
 8. Page 0057
 9. Page 0057
 10. Page 0057
 11. Page 0057
 12. Page 0057
 13. Page 0057
 14. Page 0057
 15. Page 0057
 16. Page 0057
 17. Page 0057
 18. Page 0057
 19. Page 0057
 20. Page 0057
 21. Page 0057
 22. Page 0057
 23. Page 0057
 24. Page 0057
 25. Page 0057
 26. Page 0057
 27. Page 0057
 28. Page 0057
 29. Page 0057
 30. Page 0057
 31. Page 0057
 32. Page 0057
 33. Page 0057
 34. Page 0057
 35. Page 0057
 36. Page 0057
 37. Page 0057
 38. Page 0057
 39. Page 0057
 40. Page 0057
 41. Page 0057
 42. Page 0057
 43. Page 0057
 44. Page 0057
 45. Page 0057
 46. Page 0057
 47. Page 0057
 48. Page 0057
 49. Page 0057
 50. Page 0057
 51. Page 0057
 52. Page 0057
 53. Page 0057
 54. Page 0057
 55. Page 0057
 56. Page 0057
 57. Page 0057
 58. Page 0057
 59. Page 0057
 60. Page 0057
 61. Page 0057
 62. Page 0057
 63. Page 0057
 64. Page 0057
 65. Page 0057
 66. Page 0057
 67. Page 0057
 68. Page 0057
 69. Page 0057
 70. Page 0057
 71. Page 0057
 72. Page 0057
 73. Page 0057
 74. Page 0057
 75. Page 0057
 76. Page 0057
 77. Page 0057
 78. Page 0057
 79. Page 0057
 80. Page 0057

powered by PageTiger