Page 0059

SPORTS CLUB Vallentuna 59

TANITA-TEST

ANALYS AV KROPPSSAMMANSÄTTNING

Varför mäta kroppssammansättning?

Att följa förändringar av sin kropp genom att bara observera

förändringar av total kroppsvikt är inte särskilt givande. Om

du har tränat hårt en period kanske du har tappat fett och

ökat muskelmassan precis som du hade som mål att göra.

Men om du bara hade som mål att gå ner i vikt har du inte fått

något resultat.

Av denna anledning har man utvecklat utrustning som mäter

fettmängden i kroppen och gör en prognos för muskelmassan.

Det finns flera helt olika metoder för att göra dessa analyser

av kroppssammansättningen.

Olika sätt att mäta

kroppssammansättning

En metod som börjat användas väldigt mycket på senare år är

s.k. impedansmätning. På engelska heter metoden Bioelectrical

Impedance Analysis (BIA), dvs Bioelektrisk ImpedansAnalys.

Impedans betyder elektriskt motstånd.

Kroppsimpedansen mäts när en säker, liten elektrisk ström

(omkring 50kHz, 500 mA) får passera genom kroppen i dess

vatten och vätskor. Fettväv innehåller inte mycket vatten och

skapar motstånd eller impedans mot signalen. (Fett innehåller

ca 10-15 % vatten medan muskler normalt består av 50-70 %

vatten.) Impedansinformationen används sedan för att uppskatta

mängden fettväv, vatten och muskler i kroppen.

TANITA har utvecklat matematiska former som är baserade

på impedans, kroppslängd, vikt, kön, kroppstyp (normal, atlet)

och ålder. För tillämpningen av impedanstekniken har TANITA

en patenterad fotplatta med tryckkänsliga elektroder och detta

har revolutionerat hela viktkontrollbranschen.

SPORTS CLUB har valt TANITA BC-418MA

TANITA-test utförs hos oss med en professionell analysvåg

från TANITA som heter BC-418MA. Karolinska Institutet har

valt exakt samma model för forskning och viktkontroll.

Denna modell av TANITA analysvåg har utöver fotplattorna

med elektroder även handgrepp med elektroder. Därigenom

får man en segmenterad analys av kroppssammansättningen.

Man får information om kroppssammansättningen separat för

vänster arm, vänster ben, höger arm, höger ben och bålen.

Särskilt viktigt är det att för vissa grupper se utvecklingen av

fettandelen i bålen då just denna är förknippad med särskilt

stora hälsoproblem.

Analyssvaret kommer efter ca 30 sekunder.

Mätförutsättningarna

Tillförlitligheten hos TANITA-mätningen är inom +/- 5 % vid

jämförelse med s.k. DEXA-mätningar, som görs i mycket

avancerad medicinsk utrustning.

När man testar sig flera gånger bör man tänka på några

förusättningar för att jämförbarheten mellan testerna ska bli

så bra som möjligt. Bl.a. bör man äta och dricka före testet i

samma omfattning varje gång. Dessutom bör man träna efter

testet om man tränar samma dag. En personlig tränare ger

ytterligare tips för att mätresultaten ska bli så tillförlitliga som

möjligt så att man verkligen kan mäta sina framsteg mot sina

mål. Oftare än två gånger per månad brukar man vanligtvis

inte mäta sin kroppssammansättning.

Även om det inte finns några kända hälsorisker med

impedansmätningen så finns det några grupper som avråds

från att genomgå den: gravida kvinnor, personer med pacemaker

eller andra elektroniska implantat, personer som väger mer

än max.kapaciteten för den aktuella vågen och / eller har mer

än 75 % kroppsfett, professionella idrottare och bodybuilders.

Personlig Tränare kan hjälpa dig

Våra personliga tränare arbetar mycket med TANITA-test i

arbetet med sina klienter. Av en PT får du anvisningar hur du

förbereder dig för att mätresultaten ska bli så korrekta som

möjligt.

Index

 1. Page 0059
 2. Page 0059
 3. Page 0059
 4. Page 0059
 5. Page 0059
 6. Page 0059
 7. Page 0059
 8. Page 0059
 9. Page 0059
 10. Page 0059
 11. Page 0059
 12. Page 0059
 13. Page 0059
 14. Page 0059
 15. Page 0059
 16. Page 0059
 17. Page 0059
 18. Page 0059
 19. Page 0059
 20. Page 0059
 21. Page 0059
 22. Page 0059
 23. Page 0059
 24. Page 0059
 25. Page 0059
 26. Page 0059
 27. Page 0059
 28. Page 0059
 29. Page 0059
 30. Page 0059
 31. Page 0059
 32. Page 0059
 33. Page 0059
 34. Page 0059
 35. Page 0059
 36. Page 0059
 37. Page 0059
 38. Page 0059
 39. Page 0059
 40. Page 0059
 41. Page 0059
 42. Page 0059
 43. Page 0059
 44. Page 0059
 45. Page 0059
 46. Page 0059
 47. Page 0059
 48. Page 0059
 49. Page 0059
 50. Page 0059
 51. Page 0059
 52. Page 0059
 53. Page 0059
 54. Page 0059
 55. Page 0059
 56. Page 0059
 57. Page 0059
 58. Page 0059
 59. Page 0059
 60. Page 0059
 61. Page 0059
 62. Page 0059
 63. Page 0059
 64. Page 0059
 65. Page 0059
 66. Page 0059
 67. Page 0059
 68. Page 0059
 69. Page 0059
 70. Page 0059
 71. Page 0059
 72. Page 0059
 73. Page 0059
 74. Page 0059
 75. Page 0059
 76. Page 0059
 77. Page 0059
 78. Page 0059
 79. Page 0059
 80. Page 0059

powered by PageTiger