Page 0063

SPORTS CLUB Vallentuna 63

2. Utbudet

2.1 Medlemskapets omfattning

Dagtidsavtalet medger tillgång till utbudet hos SCV under färre timmar per vecka än fulltidsavtalet. En annan skillnad är

att Dagtidsavtal inkluderar tillgång till simhallen vilket Fulltidsavtal tecknade före 2015-08-01 utan simhallstillägg ej gör.

Barn-/ungdomsmedlemskap (11-14 år) gäller under alla öppettider för all träning inklusive simhallen. Weekendavtalet gäller

endast under lör-, sön- och helgdagar och omfattar både all träning och simhallen.

2.2 Omklädningsrum

Alla medlemmar som fyllt 15 år har tillgång till både de GRÖNA omklädningsrummen och de BLÅ omklädningsrummen.

(De besökare som enbart betalar för simhallen har endast tillgång till de Blå omklädningsrummen oavsett ålder.)

Barn-/ungdomsmedlemmar (11-14 år) med blå-gula chiparmband använder endast de BLÅ omklädningsrummen vilket även

målsman gör när omklädning sker tillsammans. Barn-/ungdomsmedlemmar med gula chiparmband får använda GRÖNA

omklädningsrum när detta sker i sällskap med målsman av samma kön.

2.3 Träningsformer

I medlemskap för de som fyllt 15 år ingår all träning i Motionsgym och ChallengeZone.

PT-smågruppsträning ingår inte i något medlemskap.

Simhall med vattenklasser ingår för dagtidsmedlemmar och kan erhållas mot pristillägg för fulltidsmedlemmar utan

simhallstillägg.

Barn-/ungdomsmedlemmar tränar alltid tillsammans med en vuxen medlem och har tillgång till Motionsgym, Simhall och

Challenge Zone.

2.4 Minskningar av träningsmöjligheter

SCV förbehåller sig rätten att vidtaga följande minskningar av träningsmöjligheterna utan att utge kompensation för detta:

Medlemmen kan inte alltid garanteras att få plats i vald aktivitet som genomförs i grupp, med särskild

träningsutrustning eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning.

SCV kan under förutsättning att detta meddelas genom anslag i SCVs lokaler senast två dagar i förväg, i samband med

besök av gästinstruktörer eller liknande, ändra schemalagd gruppträning.

SCV har rätt att vid t.ex. sjukdomsfall på kort varsel byta typ av gruppträningsklass och i nödfall ställa in klassen.

Under storhelger och perioden juni-augusti är alltid utbudet av klasstyper och antalet gruppträningsklasser mindre eller

väsentligt mindre än annars.

Under juli är simhallen varje år stängd.

Under framför allt sommarperioden kan det vid höga temperaturer och luftfuktigheter hända att anläggningens miljöanpassade

konstruktion inte förmår hålla de temperaturer som normalt gäller i lokalerna.

Delar av anläggningen kan komma att hållas stängd för utförande av nödvändigt underhåll och reparationer under kortare

perioder.

2.5 Kompensation

När skäl för kompensation för minskad träningsmöjlighet föreligger sker sådan endast efter medlemmens ansökan.

Eventuell kompensation sker endast i form av träningstid som läggs till i slutet av den i medlemsavtalet avtalade

obligatoriska tiden. Om minskning av träningsmöjligheter uppstår på grund av omständighet utanför SCVs kontroll och som

skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på

anläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut, så är detta inte grund för att medlemavtalet ska upphöra

men kompensation sker i dessa fall för den tid träning inte kan ske enligt samma regler som nedan anges för villkorade

frysningar av medlemskapet.

2.6 Tilläggstjänster

En medlem kan mot extra avgift till sitt grundläggande medlemskap lägga följande tjänster:

- Viktminskningsprogram.

- DAVID Ryggcenter.

- Personlig Träning - visst antal tillfällen per månad.

- Permanent litet klädskåp i omklädningsrum.

Närmare villkor för dessa tilläggstjänster återges i SPORTS CLUB-boken.

Tilläggstjänsterna kan väljas antingen vid medlemskapets start eller läggas till senare enligt särskilda regler, som återges

nedan i punkt 7 - Uppgraderingar.

Under den tid då simhallen är reserverad för gymmedlemmar med simhallstillägg får gymmedlem ej medtaga barn som

självt inte har gymmedlemskap med simhall inkluderad.

Tjänster som t.ex. personlig träning, fysioterapi, solarium, kurser och event ingår inte i något medlemskap.

2.7 Gästbestämmelser

Medlem kan på vissa villkor som bl.a. anges nedan i detta avtal medtaga gäster. Tillgänglighet och pris för sådana

gästbesök kan av SCV ändras när som helst utan att detta påverkar medlemsavtalet i övrigt.

Index

 1. Page 0063
 2. Page 0063
 3. Page 0063
 4. Page 0063
 5. Page 0063
 6. Page 0063
 7. Page 0063
 8. Page 0063
 9. Page 0063
 10. Page 0063
 11. Page 0063
 12. Page 0063
 13. Page 0063
 14. Page 0063
 15. Page 0063
 16. Page 0063
 17. Page 0063
 18. Page 0063
 19. Page 0063
 20. Page 0063
 21. Page 0063
 22. Page 0063
 23. Page 0063
 24. Page 0063
 25. Page 0063
 26. Page 0063
 27. Page 0063
 28. Page 0063
 29. Page 0063
 30. Page 0063
 31. Page 0063
 32. Page 0063
 33. Page 0063
 34. Page 0063
 35. Page 0063
 36. Page 0063
 37. Page 0063
 38. Page 0063
 39. Page 0063
 40. Page 0063
 41. Page 0063
 42. Page 0063
 43. Page 0063
 44. Page 0063
 45. Page 0063
 46. Page 0063
 47. Page 0063
 48. Page 0063
 49. Page 0063
 50. Page 0063
 51. Page 0063
 52. Page 0063
 53. Page 0063
 54. Page 0063
 55. Page 0063
 56. Page 0063
 57. Page 0063
 58. Page 0063
 59. Page 0063
 60. Page 0063
 61. Page 0063
 62. Page 0063
 63. Page 0063
 64. Page 0063
 65. Page 0063
 66. Page 0063
 67. Page 0063
 68. Page 0063
 69. Page 0063
 70. Page 0063
 71. Page 0063
 72. Page 0063
 73. Page 0063
 74. Page 0063
 75. Page 0063
 76. Page 0063
 77. Page 0063
 78. Page 0063
 79. Page 0063
 80. Page 0063

powered by PageTiger