Page 0072

72 SPORTS CLUB Vallentuna

1. Med klientavtal avses de villkor som gäller för utnyttjandet av de PT-tillfällen som en medlem hos

SPORTS CLUB Vallentuna köper (avtalar om) vid ett och samma köptillfälle. Viktprogrammen hos SPORTS CLUB

räknas som PT-tillfällen. Följande klientavtal anses ingånget i och med köpet.

3. Medlemmen ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd medger den aktuella typen av träning och kost.

2. SPORTS CLUB tecknar endast klientavtal med sina gymmedlemmar.

4. Vid köp av ett visst antal PT-tillfällen gäller att PT-tillfällena måste utnyttjas inom ett år från köpdagen. Eventuellt

innestående förskottsbetalda PT-tillfällen som inte utnyttjats inom denna tid förfaller och SPORTS CLUB kompenserar

inte medlemmen för detta.

5. Förskottsbetalda och outnyttjade PT-tillfällen från ett köp kan under avtalstiden överlåtas en och endast en gång till

annan medlem hos SPORTS CLUB. Startpaketet kan dock inte överlåtas.

6. Medlemmen måste avboka ett bokat PT-tillfälle minst 24 timmar i förväg då medlemmen annars debiteras fullt pris

för det uteblivna PT-tillfället. Undantag kan göras vid t.ex. sjukdom och bedöms från fall till fall av platschefen.

7. Vid varje PT-tillfälle tar PT endast hand om en klient om annat ej överenskommits. Förhöjd avgift för tillfällen med

mer än en klient kan tillkomma enligt vid varje tillfälle gällande prislista.

8. Medlemmen kan ange en viss PT som förstahandsval men SPORTS CLUB har rätt att låta annan PT ta över

PT-tillfällena om den i första hand valda PTn inte är tillgänglig.

9. Följande gäller när klient köpt flera PT-tillfällen vid samma köptillfälle och vill avbryta klientavtalet och eventuellt få

pengar tillbaka:

KLIENTAVTALSVILLKOR FÖR PERSONLIG TRÄNING

- Om klienten inte är nöjd med en PT så erbjuder vi övergång till annan PT men inga pengar tillbaka.

- Vid förtida avslutande av klientavtalet på grund av långvarig sjukdom (minst 6 månader) som styrks med läkarintyg

sker avräkning enligt följande. För outnyttjade PT-tillfällen tillgodoräknas medlemmen ett belopp beräknat som

det betalda / avtalade inköpspriset för paketet av PT-tillfällen minus faktiskt utnyttjade tillfällen till det pris per

tillfälle som hade gällt om endast detta antal PT-tillfällen köpts från början. En mängrabatt vid köp av ett antal

PT-tillfällen återförs därmed alltid om inte hela antalet PT-tillfällen utnyttjas.

- Om PT slutar arbeta hos oss som PT måste klienten välja en ny PT hos oss. I detta fall betalas inte pengar tillbaka.

PT KLIENTAVTALSVILLKOR

Index

 1. Page 0072
 2. Page 0072
 3. Page 0072
 4. Page 0072
 5. Page 0072
 6. Page 0072
 7. Page 0072
 8. Page 0072
 9. Page 0072
 10. Page 0072
 11. Page 0072
 12. Page 0072
 13. Page 0072
 14. Page 0072
 15. Page 0072
 16. Page 0072
 17. Page 0072
 18. Page 0072
 19. Page 0072
 20. Page 0072
 21. Page 0072
 22. Page 0072
 23. Page 0072
 24. Page 0072
 25. Page 0072
 26. Page 0072
 27. Page 0072
 28. Page 0072
 29. Page 0072
 30. Page 0072
 31. Page 0072
 32. Page 0072
 33. Page 0072
 34. Page 0072
 35. Page 0072
 36. Page 0072
 37. Page 0072
 38. Page 0072
 39. Page 0072
 40. Page 0072
 41. Page 0072
 42. Page 0072
 43. Page 0072
 44. Page 0072
 45. Page 0072
 46. Page 0072
 47. Page 0072
 48. Page 0072
 49. Page 0072
 50. Page 0072
 51. Page 0072
 52. Page 0072
 53. Page 0072
 54. Page 0072
 55. Page 0072
 56. Page 0072
 57. Page 0072
 58. Page 0072
 59. Page 0072
 60. Page 0072
 61. Page 0072
 62. Page 0072
 63. Page 0072
 64. Page 0072
 65. Page 0072
 66. Page 0072
 67. Page 0072
 68. Page 0072
 69. Page 0072
 70. Page 0072
 71. Page 0072
 72. Page 0072
 73. Page 0072
 74. Page 0072
 75. Page 0072
 76. Page 0072
 77. Page 0072
 78. Page 0072
 79. Page 0072
 80. Page 0072

powered by PageTiger