Page 0073

SPORTS CLUB Vallentuna 73

1. Anmälan till kurserna är bindande.

2. Kursdeltagaren och eventuell målsman ansvarar för att deltagare är i fysiskt tillräckligt bra kondition för att deltaga i de

aktiviteter kursen innehåller.

3. SPORTS CLUB rekommenderar alla kursdeltagare att ha egen olycksfallsförsäkring.

4. Kursdeltagare förbinder sig att följa SPORTS CLUBs Trivsel- och Säkerhetsregler, som finns anslagna i receptionsområdet.

5. Målsman åtar sig att informera sina barn om gällande regler.

6. Kurstillfällen kan senareläggas och detta meddelas minst 1 vecka i förväg.

7. Vid avbokning mer än 3 veckor före kursstart återbetalas hela kursavgiften utom en avbokningsavgift på 100:-.

8. Vid avbokning mellan 1 och 3 veckor före kursstart återbetalas halva kursavgiften.

9. Vid avbokning under veckan före kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften.

10. Kursdeltagare har rätt att före kursstart sätta in annan deltagare på sin plats mot en avgift på 100:-.

11. Avbokning sker endast skriftligen på plats i vår reception.

12. Återbetalning av avgift p.g.a. avbokning enligt ovan sker som regel inom en månad efter avbokning.

13. Vi reserverar oss rätten att ställa in grupper med färre än ett visst minimiantal kursdeltagare varvid full

återbetalning sker.

14. Kursdeltagarnas personuppgifter registreras i vårt databaserade kundregister. Vidare lagrar SCV information om

löpande händelser förenade med kursdeltagandet. Dessa upgifter behandlas av SCV enligt personuppgiftslagen.

Kursdeltagare ger sitt samtycke till sådan databehandling och att SCV får ge information om SCVs verksamhet till

kursdeltagaren via telefon, brev och e-post. Kursdeltagare som vill att personuppgifter rättas eller tas bort kontaktar

platschef, som är IT-ansvarig hos SCV.

ALLMÄNNA KURSVILLKOR

Nedanstående gäller för all kursverksamhet hos SPORTS CLUB Vallentuna, nedan kallad SCV.

KURSAVTALSVILLKOR FÖR SIMSKOLOR, FUNKYKIDZ, STREETBEATS

Index

 1. Page 0073
 2. Page 0073
 3. Page 0073
 4. Page 0073
 5. Page 0073
 6. Page 0073
 7. Page 0073
 8. Page 0073
 9. Page 0073
 10. Page 0073
 11. Page 0073
 12. Page 0073
 13. Page 0073
 14. Page 0073
 15. Page 0073
 16. Page 0073
 17. Page 0073
 18. Page 0073
 19. Page 0073
 20. Page 0073
 21. Page 0073
 22. Page 0073
 23. Page 0073
 24. Page 0073
 25. Page 0073
 26. Page 0073
 27. Page 0073
 28. Page 0073
 29. Page 0073
 30. Page 0073
 31. Page 0073
 32. Page 0073
 33. Page 0073
 34. Page 0073
 35. Page 0073
 36. Page 0073
 37. Page 0073
 38. Page 0073
 39. Page 0073
 40. Page 0073
 41. Page 0073
 42. Page 0073
 43. Page 0073
 44. Page 0073
 45. Page 0073
 46. Page 0073
 47. Page 0073
 48. Page 0073
 49. Page 0073
 50. Page 0073
 51. Page 0073
 52. Page 0073
 53. Page 0073
 54. Page 0073
 55. Page 0073
 56. Page 0073
 57. Page 0073
 58. Page 0073
 59. Page 0073
 60. Page 0073
 61. Page 0073
 62. Page 0073
 63. Page 0073
 64. Page 0073
 65. Page 0073
 66. Page 0073
 67. Page 0073
 68. Page 0073
 69. Page 0073
 70. Page 0073
 71. Page 0073
 72. Page 0073
 73. Page 0073
 74. Page 0073
 75. Page 0073
 76. Page 0073
 77. Page 0073
 78. Page 0073
 79. Page 0073
 80. Page 0073

powered by PageTiger