Page 0012

12 SPORTS CLUB Vallentuna

MEDLEMSAVTALSVILLKOR

1. Medlemsavtal, medlemskap och medlem

1.1 Medlemsavtal, Medlemskap och Medlem

SCV erbjuder träningsmöjligheter för motionärer. Den person som vill utnyttja de träningsmöjligheter SCV erbjuder

tecknar ett Medlemsavtal med SCV. I detta avtal bestäms vilken del av SCVs utbud som personen får tillgång till och på

vilka villkor (inklusive priset för dessa tjänster). När en person tecknat ett Medlemsavtal har denne blivit Medlem och fått

ett Medlemskap hos SCV. Medlemskapet är med andra ord definierat i Medlemsavtalet.

Hos SCV finns olika slag av Medlemskap som kan kompletteras med Tilläggstjänster:

Årsmedlemskap - minimum 12 månader: Fulltid, Dagtid, Senior, Ungdom och Weekend

Korttidsmedlemskap - minimum 1 månad: Fulltid, Dagtid, Senior, Ungdom och Weekend

Tilläggstjänster - olika antal månader: DAVID Ryggcenter, Viktprogram, Personlig Träning, permanent litet förvaringsskåp.

1.2 Äganderätt och nyttjanderätt till Medlemskap

Hos SCV kan man vid tecknandet av medlemsavtal välja att skilja mellan äganderätten och nyttjanderätten till

Medlemskapet. Ett företag kan ha äganderätten till ett Medlemskap och låta en anställd vara Medlem, som därmed har

nyttjanderätten till samma Medlemskap.

Företaget betalar för Medlemskapet och har fullständig kontroll över vem som skall nyttja det. Det vanligaste är

emellertid att en privatperson har både ägande- och nyttjanderätten till Medlemskapet.

1.3 Fulltidsavtal och Dagtidsavtal

Fulltidsavtal innebär att Medlemmen har tillgång till träningsutbudet under alla öppettider. Dagtid innebär att

medlemskapet har begränsningar avseende tillgängliga träningstider enligt följande: Helgfri måndag-fredag får inträde endast

ske fram till kl. 15.00 och utträde måste ske senast 17.00. Lördagar, söndagar och helgdagar under perioden måndag-fredag

gäller inga begränsningar av träningstiderna för dagtidsavtal inom ramen för öppettiderna.

1.4 Årsavtal och Korttidsavtal

Årsavtal innebär för allt-i-förskottsbetalda avtal exakt 12 månader och för månadsbetalda avtal en minimiperiod av 12

månader eftersom avtalet fortsätter att löpa efter bindningstiden (12 månader) om inte medlemmen säger upp avtalet. För

korttidsavtal erläggs alltid särskild startavgift utöver månadsavgifterna. Korttidsavtal har en minimiperiod av en månad.

Korttidsavtal betalas antingen allt-i-förskott för ett bestämt antal månader eller månadsvis tills vidare via autogiro. Vid

månadsbetalning av Korttidsavtal gäller ingen bindningstid utöver själva uppsägningstiden för detta och uppsägningsreglerna

är samma som för årsavtalen. Från den dag startavgiften för ett Korttidsavtal betalats kan medlemmen under 12 månader

köpa en eller flera perioder med valfritt antal månader. Uppehåll kan ske mellan de köpta perioderna men inte inom dessa.

I slutet av 12-månadersperioden kan valfritt antal månader en sista gång köpas i förskott eller månadsbetalas. Efter

12-månadersperioden måste ny startavgift erläggas om uppehåll görs mer än en dag.

1.5 Målsman och Minimiålder för medlemskap

Minimiålder för att självständigt teckna medlemsavtal hos SCV är 18 år och lägsta ålder för gymträning hos SCV är 11 år.

För Medlem (den tränande) som ej fyllt 18 år krävs det att målsman tecknar medlemsavtalet gemensamt med

denne och därvid tar på sig ansvaret för medlemsavtalet. SCV kan därmed vända sig direkt till Målsman i alla frågor som

rör detta medlemsavtal. Målsman är genom ett sådant avtal inte själv medlem och får därmed genom detta inte tillgång till

SCVs lokaler. Medlemmen, och inte Målsman, är ägare till medlemsavtalet även om Målsman betalat för detta.

Återbetalning under provträningsperiod kan därför göras direkt till den minderårige. Om den minderårige fyller 18 år under

avtalets löptid övergår vid detta tillfälle automatiskt hela ansvaret till denne och målsmans ansvar bortfaller samtidigt.

Målsmans ansvar för månadsbetalning fortsätter dock om inte skriftlig ändring sker.

Nedanstående medlemsavtalsvillkor gäller fr.o.m. 2018-09-01 och tills vidare hos SPORTS CLUB Vallentuna AB (nedan kallad SCV).

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

powered by PageTiger