Page 0015

SPORTS CLUB Vallentuna 15

5. Frysning av Medlemskap

5.1 Frysning av träningstid

Alla medlemskap medger frysning av träningstid då träning inte kan ske vid sjukdom, skada eller graviditet. Frysning av

träningstid är även möjlig då träning inte kan ske för att medlemmen får ändrade förhållanden och därför under en längre

period måste arbeta / studera / genomgå militärtjänstgöring utanför Stockholms Län och utanför ort där SCV kan erbjuda

tillgång till träningscenter utan extra träningsavgifter.

Ansökan om frysning måste göras i förväg. Med läkarintyg kan frysning även ske i efterhand.

Frysperioden måste vid varje frystillfälle vara minst en månad.

Frysningar kan maximalt ske under tolv månader för ett medlemsavtal.

För varje beviljad frysning betalar medlemmen en administrativ avgift om 100 kronor.

Med ansökan om frysning av medlemskapet ska följa intyg som styrker grunden för frysning, t.ex. läkarintyg som

rekommenderar avhållsamhet från gymträning vid sjukdom, skada eller graviditet samt hur långt träningsuppehållet

beräknas bli. Andra slag av intyg kan vara utfärdade av t.ex. arbetsgivare, studieorganisation, folkbokföringsmyndighet

eller Försvarsmakten och i dessa fall kan frysning inte påbörjas innan ansökan inlämnats till SCV.

Vid graviditet medges frysning upp till tre månader före och tre månader efter nedkomst om i förväg intyg om

beräknad nedkomstdag bifogas en ansökan om frysning. För längre frysperioder i samband med graviditet behövs intyg

från läkare eller barnmorska som anger att gymträning avråds under en längre specificerad period.

I ansökan anges hur länge frysningen kommer att vara. Om det av intyget framgår att träningsuppehållet är minst en månad

men ingen slutdag anges så kommer SCV att frysa medlemskapet under tre månader varefter det automatiskt öppnas. Det

är medlemmens uppgift att bevaka denna tremånadersgräns och om så behövs inlämna ny ansökan med nytt intyg för att

fortsätta att frysa medlemskapet. Vid förnyad ansökan betalas ny administrativ avgift om 100 kronor.

För månadsbetalda avtal görs uppehåll i betalningarna under frystiden men avtalet förlängs och fortsätter efter

frystiden så att minst bindningstiden plus frystid fullföljs. Förskottsbetalda avtal återbetalas inte till någon del på grund av

frysning utan avtalet förlängs med frystiden.

Ansökan om villkorad behandlas normalt inom en vecka efter det att ansökan med SCVs ansökningsblankett fullständigt

ifylld och nödvändiga intyg inlämnats till SCV.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

powered by PageTiger