Page 0013

SPORTS CLUB Vallentuna - RESOR 13

ÖVRIGA VILLKOR SAMT INFORMATION

Samtliga resenärer deltar på egen risk. Det är vars och ens ansvar att kontrollera med läkare att

man klarar att utsätta sig för fysisk ansträngning.

ANSVAR FÖR HÄLSAN

Alla våra resor bygger på någon form av fysiska aktivitet. Det ligger på resenärens ansvar att

rådgöra med läkare, i god tid före avresa, angående sin fysiska status. SCV tar inget ansvar för uppkomna

skador eller sjukdomar som medfört att resenären inte kunnat genomföra resans aktiviteter p.g.a.

skador eller sjukdomar. Varje resenär bör se till att ha ett eget fullgott försäkringsskydd. Samtliga

resenärer deltar i resan på egen risk.

Vi rekommenderar att varje resenär har med sig ett Europeiskt Försäkringskort (kostnadsfritt) som

ger rätt till sjukvård i andra EU/EES-länder. Saknar du ett sådant går det bra att beställa ett från

Försäkringskassan på www.fsk.se.

ÅLDERSGRÄNSER

För att få delta i SCVs träningsresor måste man själv ha fyllt 18 år. En person som fyllt 16 år får

delta i en sådan resa under förutsättning att personen reser tillsammans med en myndig

familjemedlem.

RESEFÖRSÄKRING

Ingen reseförsäkring ingår i resan. Resenären är själv skyldig att se till att han/hon har ett fullgott

försäkringsskydd. Vid önskemål om en speciell reseförsäkring rekommenderar och samarbetar vi

med Europeiska ERVs reseförsäkringar www.erv.se

Om du inte valt att teckna ett reseskydd via oss så hoppas vi att du har ett fullgott skydd på egen

hand. Res inte oförsäkrad.

RESEGARANTILAGEN

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten.

Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. SCV har för sin researrangörsverksamhet

en resegarantiförsäkring, som fastställts av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet

För mer information om resegarantilagen gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring

Kammarkollegiet / Resegarantinämnden på 08-700 0800.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN och KONSUMENTVERKET

Sports Club Vallentuna (SCV) följer Svenska Resebyråföreningens (SRF) allmänna resevillkor och

därutöver egna kompletterande resevillkor. Skulle det mot förmodan uppstå en tvist mellan SCV och

en resenär kan resenären vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få sitt ärende

kostnadsfritt prövat.

ARN är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som opartiskt och kostnadsfritt prövar tvister mellan

företag och konsumenter.

Anmälan till ARN kan göras av den konsument som anser att han eller hon blivit felaktigt behandlad.

En anmälan måste vara skriftlig och ska inkomma till ARN inom sex månader från det att

näringsidkaren helt eller delvis motsatt sig konsumentens krav.

ARN lämnar endast rekommendationer. Det finns ingen lag som tvingar företag att följa nämndens

beslut. Men genom att SCV följer SRFs allmänna resevillkor förbinder vi oss att följa de

rekommendationer ARN lämnar.

FLYGRESAN - KONSUMENTVERKET

I separat information om flygresan meddelas vad som gäller denna. För eventuella klagomål på

flygresan tar resenären kontakt med Konsumentverket.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020

Related Issues

powered by PageTiger