Page 0016

16 SPORTS CLUB Vallentuna - RESOR

RESEVILLKOR FÖR SPORTS CLUB VALLENTUNA

Resevillkoren reglerar och förtydligar avtalsförhållandet mellan Sports Club Vallentuna (nedan och

okallad arrangören eller SCV), och resenär vid köp av paketresa. Dessa villkor går in och kompletterar

resevillkoren från SRF för paketresor på de punkter som anges nedan. SCV följer de rekommendationer som ges av Svenska Resebyråföreningen (SRF).

Här nedan följer inom kort rekommendationerna från SRF.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020

Related Issues

powered by PageTiger