Page 0013

SPORTS CLUB Vallentuna 13

2. Utbudet

2.1 Medlemskapets omfattning

Dag&Helg-avtalet medger tillgång till utbudet hos SCV under färre timmar per vecka än Fulltidsavtalet. Både Seniormedlemskapet

och Ungdomsmedlemskap (11-14 år) gäller under alla öppettider för all träning inklusive simhallen. Barnmedlemskap (4-10

år) gäller under alla öppettider men endast i avdelningarna Ninja World, Simhall, Obstacle Heaven och Bouldering Cave.

2.2 Omklädningsrum

Alla medlemmar från och med det år då de fyller 11 år har tillgång till både de GRÖNA omklädningsrummen och de BLÅ

omklädningsrummen. (De besökare som enbart betalar för simhallen har endast tillgång till de Blå omklädningsrummen

oavsett ålder.)

Barnmedlemmar (4-10 år) med blå-gula chiparmband använder endast de BLÅ omklädningsrummen vilket även målsman

gör då omklädning sker tillsammans.

2.3 Minskningar av träningsmöjligheter

SCV förbehåller sig rätten att vidtaga följande minskningar av träningsmöjligheterna utan att utge kompensation för detta:

Medlemmen kan inte alltid garanteras att få plats i vald aktivitet som genomförs i grupp, med särskild

träningsutrustning eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning.

SCV kan under förutsättning att detta meddelas genom anslag i SCVs lokaler senast två dagar i förväg, i samband med

besök av gästinstruktörer eller liknande, ändra schemalagd gruppträning.

SCV har rätt att vid t.ex. sjukdomsfall på kort varsel byta typ av gruppträningsklass och i nödfall ställa in klassen.

Under storhelger och perioden maj-augusti är alltid utbudet av klasstyper och antalet gruppträningsklasser mindre eller

väsentligt mindre än annars.

Under juli är simhallen varje år stängd.

Under framför allt sommarperioden kan det vid höga temperaturer och luftfuktigheter hända att anläggningens miljöanpassade

konstruktion inte förmår hålla de temperaturer som normalt gäller i lokalerna.

Delar av anläggningen kan komma att hållas stängd för utförande av nödvändigt underhåll och reparationer under kortare

perioder.

2.4 Kompensation

När skäl för kompensation för minskad träningsmöjlighet föreligger sker sådan endast efter medlemmens ansökan.

Eventuell kompensation sker endast i form av träningstid som läggs till i slutet av den i medlemsavtalet avtalade

obligatoriska tiden. Om minskning av träningsmöjligheter uppstår på grund av omständighet utanför SCVs kontroll och som

skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på

anläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut, så är detta inte grund för att medlemavtalet ska upphöra

men kompensation sker i dessa fall för den tid träning inte kan ske enligt samma regler som nedan anges för villkorade

frysningar av medlemskapet.

2.5 Tilläggstjänster

En medlem kan mot extra avgift till sitt grundläggande medlemskap lägga följande tjänster:

- PT Small Group.

- Personlig Träning - visst antal tillfällen per månad.

- Permanent litet klädskåp i omklädningsrum.

Under den tid då simhallen är reserverad för gymmedlemmar får gymmedlem ej medtaga barn som självt inte har

gymmedlemskap med simhall inkluderad.

Tjänster som t.ex. personlig träning, fysioterapi, solarium, kurser och event ingår inte i något medlemskap.

2.6 Gästbestämmelser

Medlem kan på vissa villkor som bl.a. anges nedan i detta avtal medtaga gäster. Tillgänglighet och pris för sådana

gästbesök kan av SCV ändras när som helst utan att detta påverkar medlemsavtalet i övrigt.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

Related Issues