Page 0018

18 SPORTS CLUB Vallentuna

11. Personuppgifter

11.1 Personuppgiftsändringar, datalagring och utskick av information

Medlem ska omgående underrätta SCV vid ändring av Medlems namn, adress, telefonnummer och eventuell

e-postadress samt vid månadsbetalning bank och kontonummer. SCV lagrar med automatisk databehandling samtliga i

detta avtal ifyllda uppgifter i en databas. Vidare lagrar SCV information om löpande händelser förenade med

medlemskapet. Dessa upgifter behandlas av SCV enligt dataskyddsförordningen. Medlem ger sitt samtycke till sådan

databehandling och att SCV får ge information om SCVs verksamhet till Medlemmen via telefon, brev och

e-post.

11.2 Personuppgifter

Medlemmen medger att SCV i sina dataregister lagrar information om medlemmen rörande:

1. Kontaktuppgifter: namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefon, porträttfoto.

2. Betalningsuppgifter: bankkontouppgifter m.m. vid eventuella autogirobetalningar eller fakturabetalningar av medlemsavgifter.

3. Kontouppgifter: löpande transaktioner lagras i de fall medlemmen med hjälp av sitt chiparmband gör in- och utbetalningar

kopplade till SCV.

4. Övriga uppgifter: Anteckningar gjorda av tränare hos SCV avseende medlemmen i syfte att hjälpa medlemmen uppnå

bättre träningsresultat. Övriga noteringar avseende medlemskapet i allmänhet som kan vara av värde för medlemmen.

En person som avslutar sitt medlemskap hos SCV har rätt att begära att alla eller vissa uppgifter i dataregistret om medlemmen

hos SCV tas bort. En medlem som begär att uppgifterna om denne i SCVs dataregister raderas kan inte i efterhand komma

och ifrågasätta t.ex. ekonomiska transaktioner på medlemmens konto hos SVC eller medlemsbetalningar. Medlem som vill

att dennes personuppgifter i dataregistret hos SCV ska ändras eller tas bort kontaktar platschef, som är IT-ansvarig hos SCV.

11. 3 Personuppgiftspolicy hos Sports Club Vallentuna

Hantering av personuppgifter

När du registrerar dig på vår hemsida eller i receptionen samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för syften

som är relevanta för vårt samarbete. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi slutar då behandla dina uppgifter

under förutsättning att de inte är nödvändiga för att fullgöra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Användning av personuppgifter

Vi använder huvudsakligen dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig och fullfölja avtalet. Utöver det så använder

vi uppgifterna för att kunna tillhandahålla tjänster som gör det smidigare för dig, så som t.ex. bokningssidan, för att kunna

boka kurser, gruppträning och event.

Dessutom skickar vi ut information som är relaterade till ditt avtal hos oss via sms, e-post eller brev. Vill du begränsa detta

så kan du ändra det i inställningarna på bokningssidan eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Lagring av personuppgifter

Vi är skyldiga enligt lag att lagra vissa uppgifter i upp till tio år på grund av t.ex. bokföringslagen men bedriver ett kontinuerligt

dataskyddsarbete där vi endast sparar den informationen som är relevant för dig och tjänsterna vi erbjuder och jobbar aktivt

med att revidera, gallra och uppdatera så att personuppgifterna hålls aktuella och tas bort när de inte längre är relevanta.

Vi får dina uppgifter av dig när du registrerar dig i receptionen eller på vår hemsida och kan komma att uppdatera namn

och adress genom att hämta uppgifter direkt från folkbokföringen.

Personuppgifter som lagras hos oss är: kundnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kön, personnummer,

fotografi, kontonummer, träningsstatistik, bokningar, köp och övriga uppgifter som du frivilligt lämnar till oss.

Utlämning av personuppgifter och användning av tredje part

Samtliga personuppgifter som lagras hos oss behandlas konfidentiellt och vi begränsar så att endast de anställda hos oss

som behöver informationen har tillgång till den. Vi lämnar endast ut personuppgifter till tredje part med ert samtycke eller

om det finns annan rättslig grund för detta.

Vid supportbehov samt backup-hantering så ger vi BRP systems (personuppgiftsbiträde) tillgång till personuppgifterna

om nödvändigt.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att ta del av, rätta och radera informationen vi lagrar om dig (radering kan endast ske av information som vi inte har en laglig skyldighet att spara).

Du kan själv gå in och se vilka grundläggande personuppgifter vi har på dig i vårt system genom att logga in på bokningssidan på vår hemsida. Där kan du också avsäga dig samtycket till att vi får skicka information till dig via e-post, sms och

brev.

Vid övriga frågor kan du besöka, ringa eller maila oss så hjälper vi dig gärna.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

Related Issues