Page 0022

22 SPORTS CLUB Vallentuna

1. Med klientavtal avses de villkor som gäller för utnyttjandet av de PT-tillfällen som en medlem hos

SPORTS CLUB Vallentuna köper (avtalar om). Följande klientavtal anses ingånget i och med köpet.

2. Medlemmen ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd medger den aktuella typen av träning och kost.

3. Vid köp av ett visst antal PT-tillfällen gäller att PT-tillfällena måste utnyttjas inom ett år från köpdagen. Eventuellt

innestående förskottsbetalda PT-tillfällen som inte utnyttjats inom denna tid förfaller och SPORTS CLUB kompenserar

inte medlemmen för detta.

4. Förskottsbetalda och outnyttjade PT-tillfällen från ett köp kan under avtalstiden överlåtas en och endast en gång till

annan medlem hos SPORTS CLUB. Startpaketet kan dock inte överlåtas.

5. Medlemmen måste avboka ett bokat PT-tillfälle minst 24 timmar i förväg då medlemmen annars debiteras fullt pris

för det uteblivna PT-tillfället. Undantag kan göras vid t.ex. sjukdom och bedöms från fall till fall av platschefen.

6. Vid varje PT-tillfälle tar PT endast hand om en klient om annat ej överenskommits. Förhöjd avgift för tillfällen med

mer än en klient kan tillkomma enligt vid varje tillfälle gällande prislista.

7. Medlemmen kan ange en viss PT som förstahandsval men SPORTS CLUB har rätt att låta annan PT ta över

PT-tillfällena om den i första hand valda PTn inte är tillgänglig.

8. Följande gäller när klient köpt flera PT-tillfällen vid samma köptillfälle och vill avbryta klientavtalet och eventuellt få

pengar tillbaka:

KLIENTAVTALSVILLKOR FÖR PERSONLIG TRÄNING

- Om klienten inte är nöjd med en PT så erbjuder vi övergång till annan PT men inga pengar tillbaka.

- Vid förtida avslutande av klientavtalet på grund av långvarig sjukdom (minst 6 månader) som styrks med läkarintyg

sker avräkning enligt följande. För outnyttjade PT-tillfällen tillgodoräknas medlemmen ett belopp beräknat som

det betalda / avtalade inköpspriset för paketet av PT-tillfällen minus faktiskt utnyttjade tillfällen till det pris per

tillfälle som hade gällt om endast detta antal PT-tillfällen köpts från början.

- Om PT slutar arbeta hos oss som PT måste klienten välja en ny PT hos oss. I detta fall betalas inte pengar tillbaka.

PT KLIENTAVTALSVILLKOR

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

Related Issues