Page 0023

SPORTS CLUB Vallentuna 23

1. Anmälan till kurserna är bindande.

2. Kursdeltagaren och eventuell målsman ansvarar för att deltagare är i fysiskt tillräckligt bra kondition för att deltaga i de

aktiviteter kursen innehåller.

3. SPORTS CLUB rekommenderar alla kursdeltagare att ha egen olycksfallsförsäkring.

4. Kursdeltagare förbinder sig att följa SPORTS CLUBs Trivsel- och Säkerhetsregler, som finns anslagna i receptionsområdet.

5. Målsman åtar sig att informera sina barn om gällande regler.

6. Kurstillfällen kan senareläggas och detta meddelas minst 1 vecka i förväg.

7. Vid avbokning mer än 3 veckor före kursstart återbetalas hela kursavgiften utom en avbokningsavgift på 100:-.

8. Vid avbokning mellan 1 och 3 veckor före kursstart återbetalas halva kursavgiften.

9. Vid avbokning under veckan före kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften.

10. Kursdeltagare har rätt att före kursstart sätta in annan deltagare på sin plats mot en avgift på 100:-.

11. Avbokning sker endast skriftligen på plats i vår reception.

12. Återbetalning av avgift p.g.a. avbokning enligt ovan sker som regel inom en månad efter avbokning.

13. Vi reserverar oss rätten att ställa in grupper med färre än ett visst minimiantal kursdeltagare varvid full

återbetalning sker.

14. Samma personuppgiftspolicy gäller för kursavtalen som för medlemsavtalen hos Sports Club Vallentuna. Denna

policy beskrivs i denna bok i kapitlet MEDLEMSAVTALSVILLKOR, punkt 11. PERSONUPPGIFTER på sidan 18.

ALLMÄNNA KURSVILLKOR

Nedanstående gäller för all kursverksamhet hos SPORTS CLUB Vallentuna, nedan kallad SCV.

KURSAVTALSVILLKOR FÖR SIMSKOLOR,

FUNKYKIDZ OCH STREETBEATS

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

Related Issues