Page 0004

4 SPORTS CLUB Vallentuna

FRÅGOR OCH SVAR OM MEDLEMSKAP

Gäller någon åldersgräns för att bli medlem?

Året du fyller 11 år kan du bli medlem och få träna i gymavdelningen hos oss i sällskap av förälder. Det finns även ett

medlemskap för den som fyllt 4 år - kontakta en Medlemsrådgivare om villkoren för detta. Om du inte fyllt 18 år måste en

Målsman ta ett övergripande ansvar för ditt medlemsavtal. Dessutom kan enbart Målsman betala via autogiro om önskemålet

är att betala månadsvis.

Måste jag binda mig för en period av minst ett års medlemskap?

Nej, vi erbjuder ett medlemskap med endast en månads bindningstid. Om du emellertid tecknar dig för ett

årsmedlemskap blir månadspriset väsentligt lägre. Du som köper mer tid på en gång får härigenom en

mängdrabatt. Det lönar sig att planera sin träning långsiktigt - både för hälsan och ekonomin.

Kan jag provträna innan jag bestämmer mig?

Om du vill provträna endast en gång till att börja med så går det bra och för denna provträning gäller ett dagspris, som kan

avräknas från betalningen vid uppvisande av kvitto om du inom 7 dagar tecknar medlemskap.

Får jag hjälp att komma igång med min träning?

En medlemsrådgivare hjälper dig också att komma igång på bästa sätt. Vi kan erbjuda olika avancerade startmöjligheter

beroende på hur snabbt du vill utvecklas och hur mycket du är beredd att satsa på dig själv.

Kan jag som medlem ta med en gäst?

Ja, som medlem kan du ta med en gäst, som tränar utan kostnad under förutsättning att gästen kommer i ditt sällskap och

att ni tränar tillsammans och du informerar och vägleder din gäst avseende gällande trivsel- och säkerhetsregler. Du kan

kostnadsfritt endast ta med en och samma person som gäst en gång. Dessutom måste din gäst uppvisa ett id-kort och

lämna det som pant för skåpsnyckel under träningspasset. Vi skriver in din gäst i vårt datasystem.

Hur säger jag upp mitt medlemskap?

Ett förskottsbetalt årsmedlemskap behöver du inte säga upp då det redan från början har en avtalad slutdag.

Månadsbetalda årsmedlemskap löper däremot vidare efter den obligatoriska 12-månadersperioden om du inte själv säger

upp det.

Om du låter ditt månadsbetalda årsmedlemskap fortsätta efter den eller de bundna 12-månadersperioder som anges i

ditt medlemsavtal kan du därefter när som helst säga upp medlemskapet med en uppsägningstid som anges i kapitlet om

Medlemsavtalsvillkor punkten 4.1. Säkrast är att du säger upp avtalet via e-postmeddelande. Begär alltid att få skriftlig

bekräftelse på att medlemskapet sagts upp och spara denna bekräftelse.

En uppsägning hanteras av din Medlemsrådgivare.

Observera att om du säger upp ditt avtal och väntar mer än 30 dagar med att åter bli medlem så måste du betala startavgift

igen.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

Related Issues