Page 0009

SPORTS CLUB Vallentuna 9

SIMHALL - ÖPPETTIDER, PRISER M.M.

Åldersgränser - Inträdeskrav

Id-kort krävs för inträde. Klädskåpen låses med ett chiparmband. Som pant för detta chiparmband godtar vi endast personligt

id-kort utfärdat av myndighet, bank etc. eller SPORTS CLUBs eget id-kort eller badårskort. För borttappat eller förstört

chiparmband betalar badbesökaren 200:-.

SPORTS CLUBs id-kort (kostnad 100:-/st) utfärdas endast till personer som fyll 11 år och till och med det år då personen fyller

14 år och för vilka Målsman tecknat ett avtal om ansvar.

Person som fyllt 18 år kan med sitt id-kort som pant ansvara för chiparmbanden m.m. för andra till denne bekanta personer.

Person som inte åtminstone under året fyller 11 år måste alltid komma i sällskap med person som fyllt 18 år som lämnar pant av

hos SPORTS CLUB godkänt slag för personens chiparmband samt tar allmänt ansvar för personen under besöket.

Person som under året fyller 11 år och till och med året då denne fyller 14 år kan med Sports Clubs id-kort eller badårskort som

pant komma in utan sällskap av myndig person.

Den som under året fyller 15 år och lämnar id-kort som pant kan använda simhallen själv utan krav på sällskap.

Person utan giltigt id-kort, SPORTS CLUBs id-kort, SPORTS CLUB-badårskort eller sällskap enligt ovan beviljas ej inträde

i SPORTS CLUBs lokaler.

För gymmedlemmar hos SPORTS CLUB gäller andra inträdeskrav eftersom de har chiparmband som lånas permanent under

medlemskapstiden.

Alla badgäster ska följa de Trivsel- och Säkerhetsregler som finns anslagna i receptionsområdet.

Under juli månad då simhallen är stängd kan inte klippkort eller årskort användas för entré till någon del av SPORTS CLUB

- omklädningsrum, dusch och bastu kan således ej utnyttjas denna månad.

ÖPPETTIDER

BADGÄST

Måndag-Fredag 07.00-20.00

Lördag-Söndag 08.00-17.00

Badgäster beviljas inträde i

receptionen fram till 45 minuter före

badtidens slut, d.v.s. före klockan

19.15 måndag-fredag och före

klockan 16.15 lördag-söndag.

PRISER

VUXEN

Fr.o.m. året då man fyller 18 år

BARN / UNGDOM

Fr.o.m. året då man fyller 5 år

Ett besök 80:- 40:10-besök-kort

720:- 360:Årskort

2.050:- 800:Familjeårskortspris

för familj med högst 2 vuxna och familjens barn kostar 4.400:-.

10-gångerskort är opersonliga, återköps ej och gäller högst 1 år (saknar därefter värde).

Vattenjympaklasser kostar 50:- / klass i tillägg till entréavgiften. Gymmedlemmar som har simhallen inkluderad i

medlemskapet betalar inte tilläggsavgift för deltagande i vattenjympaklasser.

Badårsavtalsvillkoren finns på annan plats i SPORTS CLUB-boken.

Priserna gäller fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare.

GYMMEDLEM MED SIMHALL

Måndag-Torsdag 06.00-21.00

Fredag 06.00-20.00

Lördag 08.00-17.00

Söndag 08.00-19.00

STORHELGER, SOMMAR

Storhelger gäller för simhallen andra

öppettider, som anges i denna bok

under "ÖPPETTIDER - KONTAKT"

på sidan 2.

Juli månad är simhallen stängd.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

Related Issues