Page 0018

18 SPORTS CLUB Vallentuna - RESOR

BOKNING - BESTÄLLNING

ANMÄLNINGSAVGIFT - BESTÄLLNING

Anmälningsavgiften för alla resor med Sports Club Vallentuna (SCV) är 1.500:-.

Beställning av resan görs genom att anmälningsavgiften betalas.

Eventuellt avbeställningsskydd (enligt nedan) måste alltid tecknas samtidigt med att anmälningsavgiften betalas in.

Vid inbetalning av anmälningsavgift bekräftar resenären samtidigt att resenären har läst, tagit del av

och godkänt SCV:s resevillkor som redovisas på SCV:s hemsida.

BETALNING AV RESTEN AV RESAN

Snarast efter det att du erlagt anmälningsavgiften får du fakturor för resterande del av resans pris.

Dessa fakturor omfattar vardera en tredjedel av resterande pris för resan och de ska betalas 30 dagar,

60 dagar eller 90 dagar efter det anmälningsavgiften kommit oss tillhanda.

Exempel: Resan kostar 15.000:-. Då betalas 1.500:- i anmälningsavgift, 4.500:- 30 dagar därefter,

4.500:- 60 dagar senare och 4.500:- 90 dagar efter anmälningsavgiften betalats. En restriktion är

dock att hela resan måste vara betald minst 30 dagar före avresan. Detta innebär att de tre

fakturorna kan komma att få kortare betalningstider än de nyss angivna.

RABATT FÖR TIDIGARE RESENÄRER

De som tidigare har rest med SCV på träningsresa får en rabatt på 500:- vid köp av ny resa.

MERVÄRDESKATT

Det kan noteras att det i priserna för våra resor utomlands inte ingår moms, som något företag kan

dra av som ingående moms.

BEKRÄFTELSE AV RESAN

Resan är bekräftad av Sports Club Vallentuna när resenären efter att ha betalat anmälningsavgiften

erhållit en bokningsbekräftelse och delfakturor. Resenären bekräftar tillbaka till Sports Club

Vallentuna att allt är korrekt på sin bokning.

BILJETTER

Två veckor före avresa skickas dina biljetter via mail. Det är viktigt att du meddelat oss ditt för- och

efternamn precis som det står i ditt pass. Som förnamn anger du till tilltalsnamn. Om du har två

efternamn ska du bara ange båda om du har ett bindestreck mellan dem.

RESEDOKUMENT OCH PASS

Resenären ansvarar för att denne innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är

nödvändiga för resans genomförande.

För resor inom EU bör du alltid ta med ditt pass för att kunna identifiera dig i olika sammanhang

såsom t.ex. flygplats, sjukhus, uthyrningsföretag. Observera att svenska körkort inte innehåller

uppgift om nationalitet och därför kan detta kort inte användas i andra länder så mycket som vi

kunde hoppas. Ska du hyra bil eller motorcykel måste du givetvis ta med dig ditt körkort.

RESEHANDLINGAR

Kontrollera alltid bekräftelse / biljett! Här finns viktiga uppgifter om det bokade arrangemanget. Om

något skulle vara oklart eller inte överensstämmer med vad du har bokat är det viktigt att du genast

kontaktar oss. Var noggrann med att kontrollera att det står rätt för- och efternamn och att namnen är

korrekt stavade - i enlighet med ditt pass. Flygbolagen tar ut en avgift från 600:- upp till 1.000:-

eller mer för namnbyten eller ändring av felstavade namn, om det ens är möjligt. Vi vill dock göra dig

uppmärksam på att oftast godtar inte reguljärflygbolagen namnbyten eller ändring av namn som är

felstavade.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024
 25. Page 0025
 26. Page 0026
 27. Page 0027
 28. Page 0028
 29. Page 0029

Related Issues