Page 0019

SPORTS CLUB Vallentuna - RESOR 19

AVBOKNING - ÅTERBETALNING

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

SCV erbjuder avbeställningsskydd via Europeiska/ERV till följande priser:

Avbeställningsförsäkringen kostar 6 % av resans totalbelopp.

Avbeställningsförsäkringen, som förmedlas genom SCV, måste betalas samtidigt med

anmälningsavgiften.

Självrisken är 0:- kronor för avbeställningsförsäkringen.

Försäkringen täcker vid oförutsedd händelse och hit räknas bl.a.:

- Om du eller nära anhörig blir sjuk.

- Om du plötsligt måste åka på en tjänsteresa du inte visste om när du bokade.

- Om något annat allvarligt inträffar som gör att du måste avboka.

Avbeställningsförsäkringen kan tecknas av person som är stadigvarande bosatt i Sverige och inskriven i Svensk Försäkringskassa. Den eller de som försäkringen ska gälla för ska vara

stadigvarande bosatt inom EU/EES. Försäkringen kan tecknas för allt som har en officiell prislista,

exempelvis resor, konsertbiljetter etc.

AVBOKNING

Avbokningsvillkoren hos SCV är följande. För avbokningstrappan nedan gäller antal dagar kvar till

avresa och avser avbokningskostnad per person. Avgift för avbeställningsskydd och försäkringar

återbetalas aldrig. Det är inte möjligt att flytta eller ha platsen innestående till ett senare tillfälle.

Antal dagar till avresa Avbokningskostnad

Mer än 60 dagar 1.500:-

30-59 dagar 50 % av hela resans kostnad

14-29 dagar 75 % av hela resans kostnad

1-13 dagar 100 % av hela resans kostnad

Avbokningen ska alltid styrkas med ett intyg såsom läkarintyg, intyg från arbetsgivare etc.

Om du blir sjuk och måste avboka kontaktar du SCV. SCV avbokar enligt sina regler och återbetalar enligt dessa (avbokningstrappan). Du får avbokningsintyg från SCV och med detta kontaktar du

ERV och söker ersättning för resterande belopp. ERV måste få intyget som styrker avbokningen.

Själva avbeställningsförsäkringen återbetalas aldrig.

Sker ingen avbeställning och resenären ej infinner sig på för resan angiven plats och tid för avresa

eller kan denne icke deltaga eller fullfölja resan p.g.a. att man saknar inför resan nödvändiga

dokument, giltigt pass etc. äger arrangören ändå rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

MINIMIANTAL RESENÄRER

Minsta antalet deltagare för att resan ska bli av är lika med halva det maximala antalet deltagare

som anges för respektive resa. Vid inställd resa ska redan anmälda deltagare informeras om detta

minst 30 dagar i förväg och återbetalning av deltagarnas inbetalda belopp sker snarast möjligt. I

detta fall återbetalas även eventuellt inbetald avbeställningsförsäkring.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024
 25. Page 0025
 26. Page 0026
 27. Page 0027
 28. Page 0028
 29. Page 0029

Related Issues