Page 0020

20 SPORTS CLUB Vallentuna - RESOR

ÄNDRINGAR

ÄNDRINGSAVGIFTER

I de fall då det går att ändra / överlåta en resa tar arrangören ut en administrativ avgift på 1.000 SEK

plus eventuella prishöjningar / ändringsavgifter hos leverantör. Man kan inte ändra / skjuta fram en resa

till senare datum efter det att man betalat anmälningsavgiften.

PROGRAMÄNDRINGAR

Förändringar i det beställda arrangemanget kan inträffa även de sista dagarna före avresan. Exempelvis kan ett plan bli försenat med förseningar och tidtabellsförändringar som följd. I andra fall kan en pool

gå sönder och kräva tidskrävande reparationer. Så snart händelser som innebär väsentliga ändringar

i arrangemanget kommer till vår kännedom meddelar vi dig skriftligen eller per telefon. Om ändringen

har avgörande betydelse för arrangemangets genomförande erbjuder vi en annan resa eller återbetalar

hela, eller delar av, resans pris etc. Utfärder och evenemang kan ändras av orsaker utanför vår kontroll.

Sådana ändringar kan ske med mycket kort varsel och utgör inte alltid grund för återbetalning.

På grund av händelser utanför Sports Club Vallentunas kontroll som gör att arrangemang blir inställda

gör SCV sitt yttersta att hitta ersättningsarrangemang som är likvärdiga med ursprunget. I de fall detta

inte är möjligt åtar sig SCV att återbetala kostnaden för det inställda programmet, samt de delar av

programmet som inte kunde genomföras, detta oavsett om arrangemanget kan anses vara en väsentlig

del av resan.

Programändringar / ledarändringar

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra ledare samt programpunkter i de angivna programmen på

hemsidan.

Överlåtelse av resa

Resenären har rätt att överlåta resan till annan resenär som uppfyller villkoren för att delta i resan. Detta

gäller under förutsättning att resenären senast sju dagar före resan till SCV ansöker om att få överlåta

resan på annan. Ändringsavgifter enligt ovan erläggs då av den överlåtande resenären.

Sports Club Vallentuna bedriver researrangörsverksamhet med huvudsyfte att erbjuda roliga träningsupplevelser till sina gymmedlemmar.

Av denna anledning har Sports Club rätt att kräva att en person

som vill överta en resa som redan bokats av en annan person själv är gymmedlem hos Sports Club.

Tecknad avbeställningsförsäkring kan ej överlåtas.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024
 25. Page 0025
 26. Page 0026
 27. Page 0027
 28. Page 0028
 29. Page 0029

Related Issues