Page 0021

SPORTS CLUB Vallentuna - RESOR 21

ÖVRIGA VILLKOR SAMT INFORMATION

ANSVAR FÖR HÄLSAN

Alla våra resor bygger på någon form av fysiska aktivitet. Det ligger på resenärens ansvar att rådgöra med

läkare, i god tid före avresa, angående sin fysiska status. SCV tar inget ansvar för

uppkomna skador eller sjukdomar som medfört att resenären inte kunnat genomföra resans

aktiviteter p.g.a. skador eller sjukdomar. Samtliga resenärer deltar i resan på egen risk.

Varken träningsutbud eller lokaler är anpassade för rörelsehindrade.

Vi rekommenderar att varje resenär har med sig ett Europeiskt Försäkringskort (kostnadsfritt) som ger rätt till

sjukvård i andra EU/EES-länder. Saknar du ett sådant går det bra att beställa ett från

Försäkringskassan på www.fsk.se.

RESEFÖRSÄKRING

Ingen reseförsäkring ingår i resan. Resenären är själv skyldig att se till att han/hon har ett fullgott

försäkringsskydd. Vid önskemål om en speciell reseförsäkring rekommenderar och samarbetar vi med

Europeiska ERVs reseförsäkringar www.erv.se

Om du inte valt att teckna ett reseskydd via oss så hoppas vi att du har ett fullgott skydd på egen hand.

Res inte oförsäkrad.

ÅLDERSGRÄNSER

För att få delta i SCVs träningsresor måste man själv ha fyllt 18 år. En person som fyllt 16 år får delta i en

sådan resa under förutsättning att personen reser tillsammans med en myndig

familjemedlem.

RÄTT ATT ANVÄNDA BILDER OCH FILM

Sports Club dokumenterar sina resor med fotografier och filmer. Detta material kan komma att

användas på Sports Clubs hemsida, sociala medier, annonser, artiklar eller andra kommersiella sammanhang.

Genom att godkänna Sports Clubs resevillkor så godkänner resenären denna

användning. Om resenären inte vill medverka på bild / film måste han / hon uttryckligen meddela detta till

ledarna på resan och gärna vid välkomstmötet på resans första dag.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Sports Club Valllentuna anger i särskilt dokument hur behandling av personuppgifter sker för all sin

verksamhet i form av träningsresor och träning på gym m.m.

RESEGARANTILAGEN

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten.

Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. SCV har för sin researrangörsverksamhet en

resegarantiförsäkring, som fastställts av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet

För mer information om resegarantilagen gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring

Kammarkollegiet / Resegarantinämnden på 08-700 0800.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN och KONSUMENTVERKET

Sports Club Vallentuna (SCV) följer Svenska Resebyråföreningens (SRF) allmänna resevillkor och därutöver

egna kompletterande resevillkor. Skulle det mot förmodan uppstå en tvist mellan SCV och en resenär kan

resenären vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få sitt ärende kostnadsfritt prövat.

ARN är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som opartiskt och kostnadsfritt prövar tvister mellan företag

och konsumenter.

Anmälan till ARN kan göras av den konsument som anser att han eller hon blivit felaktigt behandlad.

En anmälan måste vara skriftlig och ska inkomma till ARN inom sex månader från det att

näringsidkaren helt eller delvis motsatt sig konsumentens krav.

ARN lämnar endast rekommendationer. Det finns ingen lag som tvingar företag att följa nämndens beslut.

Men genom att SCV följer SRFs allmänna resevillkor förbinder vi oss att följa de

rekommendationer ARN lämnar.

FLYGRESAN - KONSUMENTVERKET

I separat information om flygresan meddelas vad som gäller denna. För eventuella klagomål på flygresan tar

resenären kontakt med Konsumentverket.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024
 25. Page 0025
 26. Page 0026
 27. Page 0027
 28. Page 0028
 29. Page 0029

Related Issues