Page 0022

22 SPORTS CLUB Vallentuna - RESOR

FLYGRESAN

ALLMÄN INFORMATION

Färdhandlingar / flygbiljetter

På dina färdhandlingar som består av ett papper ser du ditt bokningsnummer samt namn. Kontrollera att ditt namn (enligt passet) överensstämmer med biljetten i god tid före avresa. Stämmer inte ditt

namn måste du kontakta SCV för eventuell ny biljett.

Pass

Pass- och visumregler varierar från land till land och kan med kort varsel ändras.

Generellt rekommenderar vi att du alltid reser med pass.

Mer information om passregler finns på polisens hemsida.

Säkerhetskontroller

Information om säkerheten på flygplatsen samt vilka föremål som inte får packas i handbagage eller i

det bagage som checkas in hittar du på www.lfv.se.

Sittplats på flyget

SCV förbokar inte några sittplatser på flygen. Normalt är att de som checkar in tillsammans får

sittplatser bredvid varandra. Platser bredvid varandra kan dock inte garanteras. Vi rekommenderar

personer med olika rörelsehinder och specifika önskemål att själva förbeställa sittplats. När du fått

dina biljetter ca två veckor före avresa kan du själv ombesörja (och bekosta) reservering av sittplats

på hemsidan för SAS.

Bagage

När vi reser med SAS gäller för närvarande 23 kg incheckat bagage och 8 kg handbagage med max.

måtten 55 x 40 x 23 cm.

Skadat / förlorat bagage

Skulle något av det incheckade bagaget skadas eller försvinna måste du omedelbart rapportera

detta. Observera att en speciell anmälan (Property Irregularity Report) måste skrivas redan på

flygplatsen för att försäkringsbolagen ska kunna behandla eventuella ersättningsanspråk. Om skadan

inte upptäcks på flygplatsen tar vissa flygbolag emot anmälan inom 7 dagar efter hemkomsten.

Flygmat

Mat på flygplatsen och under flygningen ingår inte i resans pris.

PASSAGERARES RÄTTIGHETER - EG-förordningen 261/2004

Enligt EG-förordningen 261/2004 om passagerarnas rättigheter har dessa rätt till ersättning och assistans från flygbolaget vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Observera att om flygningen ingår i en paketresa gäller även bestämmelserna i paketreselagen.

I korthet gäller följande regler:

Överbokning / nekad ombordstigning

Flygbolagen säljer ofta fler biljetter än det finns platser ombord på grund av att det normalt sett alltid

händer att passagerare inte dyker upp. Om flygbolaget har anledning att anta att ombordstigning

måste nekas, måste flygbolaget först fråga om någon, mot kompensation, frivilligt avstår sin plats.

Den frivillige har därvid, utöver avtalad kompensation, rätt till ombokning och/eller återbetalning. Om

ingen anmäler sig frivilligt får passagerare nekas ombordstigning mot sin vilja. I sådana fall har

passageraren rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning till slutdestinationen snarast möjligt

eller vid ett senare tillfälle som passageraren finner lämpligt. Alla passagerare som nekas

ombordstigning, skall erbjudas mat och dryck i skälig proportion till väntetiden samt hotellrum vid

behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024
 25. Page 0025
 26. Page 0026
 27. Page 0027
 28. Page 0028
 29. Page 0029

Related Issues