Page 0023

SPORTS CLUB Vallentuna - RESOR 23

Vidare ska de passagerare, som nekats ombordstigning, ges kompensation enligt följande skala:

- 250 euro för alla flygningar på högst 1.500 km

- 400 euro för alla flygningar inom EU på mer än 1.500 km och för alla övriga flygningar på mellan

1.500 och 3.000 km.

- 800 euro för alla övriga flygningar.

Kompensationen minskas med 50 % när passagerarna erbjuds ombokning med annan flygning till

bestämmelseorten och ankomsttiden där inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den

ursprungligen bokade flygningen:

- Med två timmar för alla flygningar på högst 1.500 km, eller

- Med tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1.500 km och för alla övriga flygningar

mellan 1.500 och 3.000 km, eller

- Med fyra timmar för alla övriga flygningar.

Ingen kompensation betalas ut vid inställd flygning:

- Om passagerarna informerats om den inställda flygningen senast två veckor före den tidtabellsenliga avgången och om den inställda flygningen "beror på extraordinära omständigheter som inte

skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits".

- Om passagerarna informerats om den inställda flygningen mellan två veckor och sju dagar före

den tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst två

timmar före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast fyra

timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden.

- Om passagerarna informerats om den inställda flygningen mindre än sju dagar före den

tidtabellsenliga avgången och samtidigt erbjudits ombokning så att de kan avresa högst en timme

före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå den slutliga destinationsorten senast två timmar efter

den tidtabellsenliga ankomsttiden.

Förseningar

Vid förseningar har flygbolaget ingen skyldighet att betala ersättning i form av kontanter. Rätten till

assistans från flygbolaget är beroende av dels förseningens längd, dels resans längd.

När flyget är försenat enligt följande har passagerarna rätt till mat och dryck i skälig proportion till

väntetiden och hotellrum vid behov av övernattning och transport mellan flygplatsen och hotellet:

- Två timmar för alla flygningar på högst 1.500 km.

- Tre timmar för alla flygningar inom EU på mer än 1.500 km och för alla övriga flygningar mellan

1.500 och 3.500 km.

- Fyra timmar för alla övriga flygningar.

Är flygningen mer än fem timmar försenad kan passagerarna kräva att få pengarna tillbaka för hela

biljettpriset eller för den del av resan som inte fullföljts.

Ovan angivna regler gäller vid resa från en flygplats inom EU eller med resor från tredje land om

flygningen utförs av ett flygbolag från ett EU-land.

EU-förordningen

Hela förordningstexten kan hämtas via länken EG Förordning 261/2004.

Mer information om reglerna kan du också hämta på Luftfartsstyrelsens hemsida.

Klagomål på flygresan

Konsumentverket är nationell tillsynsmyndighet i Sverige för förordningen. Du ska alltså vända dig

direkt till Konsumentverket, om du inte är nöjd med den hjälp du fått av flygbolaget. Om flygningen

ingår i en paketresa gäller även bestämmelserna i paketreseslagen. Vill du läsa mer om vad som

gäller enligt paketreselagen finner du denna på Konsumentverkets hemsida.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024
 25. Page 0025
 26. Page 0026
 27. Page 0027
 28. Page 0028
 29. Page 0029

Related Issues