Page 0003

Nedfallsskjerm beskytter offentligheten, arbeiderne og tar vare på ryktet ditt 3

Byggeindustrien er den bransjen med med flest fall fra

höyde,48,7 % av alle fall fra høyde skjer i byggeindustrien.1 Mange

byggerelaterte ulykker skjer ved at arbeidere faller fra store høyder.

Et like alvorlig antall tilfeller som ofte blir oversett, er der hvor

det oppstår skade på grunn av fallende gjenstander. Skaden blir

større hvis prosjektet befinner seg i et travelt bymiljø. Her er det

vanlig med avfall som blir blåst bort med vinden, redskaper som

faller ned ved et uhell, eller andre gjenstander som hjelmer og

materialer fra byggeprosessen, som tømt betong. Mens tradisjonell

kantbeskyttelse er med på å hindre fall, kan de ikke beskytte

mennesker og eiendom mot faren fra fallende gjenstander eller

avfall fra utsiden av bygningen omkretsen.

Det er et problem med den åpenbare plagen og forstyrrelsen

for menneskene som er involvert, så vel bygningsarbeidere som

fotgjengere, i tillegg til skaden på eiendom som forårsakes av

disse ulykkene. Men i tillegg har vi den alvorlige belastningen på

økonomien til bygge- og anleggsbransjen som ulykker medfører

som forårsakes av arbeid i høyden, med krav som beløper seg til

millioner av euro hvert år, og som i alvorlig grad kan skade ryktet til

de involverte selskapene.

Nedfallsskjermen tar for seg dette problemet ved å gi en løsning

som beskytter arbeiderne, publikum og verdiene dine.

Kilde1 : Europa Kommisjonen- Bakgrunnen for ulykker på arbeidsplasseri

EU.November 2008

VIKTIGE EGENSKAPER - SE BILDET

Beskytter publikum

Beskytter medarbeiderne

Beskytter bygningsfasadene

Beskytter passerende tog og jernbaneinstallasjoner

Gir mer lys til bedriftene under

Beskytter verdifulle gjenstander, slik som biler

Fanger opp og holder på fallende gjenstander

Unik vindlås som beskytter mot kraftig vind

Kan festes til overheng

Kan festes til stillaser

Kan festes direkte til forhåndsstøpt betong

Uproblematisk å feste nedfallsskjermene rundt hjørner

Kan flyttes raskt og enkelt

Kan lett brettes sammen slik at kraner får tilgang

• Kan festes direkte til stålrammer

• Kan festes direkte til butikkskilt

• Gir sikker tilgang til kanten, der kantbeskyttelsen er fjernet

• Beskytter bedrifter mot søksmål

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10

11

6

3

2

1 12

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues