Page 0004

Nedfallsskjerm Når du ikke kan akseptere noen risiko

4

Nedfallsskjermen bruker nettmasker av klasse B1 60 x 60 mm og har et 20 x 20 mm avfallsnett

som standard. Tester hqr vist at den kan hindre fall på opp til 100 kg fra en høyde på 6 m, noe

som er i henhold til EN1263 (sikkerhetsnett). Sammen med en lett deformering av

rammen sikrer nettets elastisitet at støtet fra fallet dempes. Dette reduserer i

stor grad risikoen for skade eller at gjenstander faller ned til gatenivå.

Gjenstander spretter ikke ut eller slås i stykker, noe som kan skade

mennesker og eiendom under. B1 Nett som følger EN1263, er

betydelig sterkere enn vanlige sikringsanordninger, i tillegg

til at de absorberer energi, opptil 7kG. Nettet med

kombinerte lag er i stand til å fange opp betydelig

mindre avfallspartikler, og beskytter dermed

eiendom og mennesker på bakkenivå.

Skjermen kan løftes så det blir mulig å

hente inn falne gjenstander.

Nedfallsskjermen er utviklet for å løse de vedvarende sikkerhetsproblemene

som er forbundet med gjenstander som faller fra bygninger. Alle tradisjonelle

metoder har begrensninger som nedfallsskjermen har blitt konstruert for å

unngå. I konstruksjonen av skjermen har fokuset vært å sørge for at den ikke

bare gjør en glimrende jobb med å fange opp og holde på gjenstander, men

den skal også være mulig å tilpasse den slik at den kan anvendes på en

vellykket måte under alle forhold.

NEDFALLSSKJERMEN

Contains and absorbs

Holder og absorberer

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues