Page 0003

Chronią przechodniów, pracowników i Państwa reputację 3

Przemysł budowlany jest statystycznie najniebezpieczniejszym sektorem

do pracy przy 50% ofiar śmiertelnych w wypadkach w przemyśle

związanym z "pracą na wysokościach"1. Wiele wypadków związanych

z budową dotyczy upadku pracowników z wysokości; jednak często

pomijaną, a równie ważną jest liczba przypadków, w których szkodę

wyrządził spadający przedmiot. Szkody są znacznie większe, gdy projekt

budowlany jest realizowany w zatłoczonym środowisku miejskim. W

takich miejscach, gruz niesiony przez wiatr, przypadkowo upuszczone

narzędzia lub inne przedmioty, takie jak kaski i materiały budowlane,

np. odlewy betonowe, to codzienność. Mimo że tradycyjne systemy

zabezpieczeń na krawędzi pomagają zapobiec upadkom, nie ochraniają

ludzi i mienia przed spadającymi przedmiotami lub gruzem.

Zarówno uszczerbki na zdrowiu osób biorących udział w wypadkach, na

przykład pracowników budowy czy przechodniów, jak i szkody na mieniu

wynikające z takich wypadków oraz wypadki wynikające z pracy na

wysokości w znacznej mierze pochłaniają finanse przemysłu budowlanego

na skutek pozwów o wartości rzędu milionów złotych rocznie i mogą

poważnie wpłynąć na reputację zaangażowanych przedsiębiorstw.

Bariery siatkowe są odpowiedzią na ten problem i stanowią rozwiązanie,

które chroni pracowników, przechodniów i Państwa majątek.

Źródło1 : HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) - Urazy, których pracownicy doznali

wskutek wypadku, dotkliwość urazu i przemysł 2009/10 Tabela RIDKIND1 i RIDKIND4.

ZALETY

Chronią przechodniów

Chronią pracowników

Chronią elewację budynku

Chronią przejeżdżające pociągi i tramwaje

Chronią linie splotu kablowego

Chronią mienie, np samochód

Wyłapują i zatrzymują gruz

Unikalny system "Wind Lock" chroni przed silnym wiatrem

Mogą być dostosowane do nawisów

Mogą być dostosowane bezpośrednio do stalowych ram

Mogą być dostosowane do betonowych elementów prefabrykowanych

Bariery siatkowe mogą być łatwo zainstalowane na rogach

Szybko i łatwo można zmienić ich położenie

Łatwo się składają, dając dostęp dla dźwigów

• Mogą być dostosowane do rusztowań

• Mogą być dostosowane do fasad

• Przepuszczają światło do zasłoniętych pomieszczeń

• Dzięki nim firmy nie będą pozywane o odszkodowania

16

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10

11

6

3

2

1

12

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues