Page 0002

Nedfallsskärm När du inte kan ta några risker

2

Nedfallsskärmen från Combisafe är ett nytt koncept när det

gäller skydd vid arbete på hög höjd. Det är mycket flexibelt

och kan anpassas till platser där utrymmet är begränsat och

man behöver ett säkert skydd för människor och miljö, t ex i

tät stadsmiljö.

Nedfallsskärmen fångar upp och håller kvar fallande

föremål och skyddar på ett säkert sätt personer och

egendom från skador. Detta minimerar också riskerna för

eventuella rättsliga påföljder om en olycka skulle inträffa.

Nedfallsskärmen är extremt anpassningsbar och den är

kompatibel med alla byggnadsmetoder. Den är utformad

för att passa vid alla situationer där man behöver ett skydd

som kan fånga upp och hålla kvar nedfallande föremål.

Skärmens flexibla utformning ger bättre åtkomst till

byggplatsen än traditionella skyddsmetoder och gör det

möjligt att arbeta på platser där skyddsräcket tillfälligt

måste tas bort, förutsatt att försiktighetsåtgärder vidtas.

Nedfallsskärmen kan även fällas in vilket gör det möjligt att

komma åt med kranar nära byggnaden.

Nedfallsskärmen från Combisafe är i överensstämmelse

med den europeiska standarden EN 1263, system T.

EN LITEN FÖRÄNDRING

KAN GÖRA STOR

SKILLNAD

1413

8

7

4

5

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues