Page 0003

Skyddar omgivningen, personalen och ditt goda anseende 3

Byggnadsindustrin är statistiskt sett den farligaste sektorn att

arbeta i, 48,7% av fallolyckorna i Europa drabbar anställda från

byggbranschen.1 Många byggnadsrelaterade olyckor handlar om

fallolyckor, men ett ofta förbisett faktum är det stora antal olyckor där

skador orsakas av fallande föremål. Risken för skador är ännu större

om projektet är förlagt till en livlig stadsmiljö. Det händer ofta att

skräp blåser ned och att verktyg och andra föremål, som t.ex. hjälmar

och byggnadsmaterial oavsiktligt tappas. Även om traditionella

fallskyddssystem hjälper till att förhindra fall kan de inte skydda från

risken att föremål eller skräp faller ned och orsakar skada.

Förutom den uppenbara olägenheten för de inblandade

personerna, vare sig det är person- eller egendomsskada som

uppstår vid dessa olyckor, så får det ofta stora ekonomiska

konsekvenser. Skador relaterade till arbete på höjd kostar

byggnadsindustrin miljontals euro varje år och skadar dessutom de

inblandade företagens anseende.

Nedfallsskärmen från Combisafe ger dig lösningen på dessa

problem. Den skyddar effektivt mot nedfallande föremål och

minskar risken för onödiga utgifter.

Källa1 : European Commission - Causes and circumstances of accidents at work in

the EU. November 2008

Skyddar allmänheten

Skyddar personal

Skyddar fasader

Skyddar passerande tåg och spåranläggningar

Skyddar luftledningar

Skyddar värdefulla föremål, som t.ex. bilar

Fångar upp och håller kvar nedfallande material

Unikt "vindlås"-system för skydd vid blåsigt väder

Kan fästas på utskjutande delar

Kan fästas direkt på stålbalkar

Kan fästas direkt på prefabricerade betongelement

Kan enkelt fästas runt hörn

Kan flyttas snabbt och enkelt

Kan fällas in för att möjliggöra åtkomst för kranar

• Kan fästas på byggnadsställningar

• Kan fästas direkt på fasader

• Släpper in ljus till underliggande områden

• Minskar risken för rättsliga påföljder

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10

11

1

3

2

6 12

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues