Page 0004

Nedfallsskärm När du inte kan ta några risker

4

Nedfallsskärmen har nät med maskor på 60 x 60 mm i enlighet med klass B1 och inkluderar

ett materialuppfångande nät med nätmaskor på 20 x 20 mm som standard och har

bevisats hindra fall på upp till 100 kg från en höjd på sex meter i enlighet med

EN1263 (Skyddsnät). Nätets elasticitet, tillsammans med en lätt deformerbar

ram, gör att nedslaget/kraften från ett fall dämpas, vilket avsevärt

minskar risken för skada eller att föremål faller ned till marknivå.

Föremål studsar inte ut eller splittras, vilket skulle kunna skada

personer eller egendom nedanför. Nät som uppfyller

kraven i EN1263 är betydligt starkare än vanliga

skyddsmetoder och absorberar energi upp till 7 kJ.

Det sammansatta nätet kan fånga upp mycket

mindre föremål och på så vis skydda

utrymmet under arbetsplatsen.

Skärmarna kan fällas in för att hämta

föremål som har fallit ned.

Combisafes Nedfallsskärm har utvecklats för att lösa

problemen med föremål som faller från byggnader. Systemet är

flexibelt och lätt att anpassa efter utrymme och ändamål utan

att begränsa åtkomsten till arbetsplatsen.

NEDFALLSSKÄRMEN

Contains and absorbs

Fångar upp och dämpar

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues