Page 0005

Skyddar omgivningen, personalen och ditt goda anseende 5

Nedfallsskärmen är utformad för att passas

in direkt på byggnaden (stål- eller

betongstomme) eller på byggnadsställningar

med hjälp av fästen för en mängd olika

ändamål. Nedfallsskärmen finns i olika

utföranden, den 3,3 meter breda

standardskärmen, den 4,6 meter breda

maxiskärmen och olika hörnalternativ vilket

gör systemet lätt att anpassa för nästan alla

byggnadstyper, inklusive sådana med

utskjutande delar.

Förbättrad åtkomst

DE TRE SKÄRMTYPERNA

Standard

(10991 - 10996)

• 4,2 meter eller 6,0 meter lång och

3,3 meter bred

Maxi

(10997 - 10999)

• 6 meter lång och 4,6 meter bred

Hörn

(11000 - 11002)

• 6 meter lång och 3,3 meter bred

Med hjälp av kran kan Nedfallsskärmen

snabbt flyttas, uppåt eller nedåt längs med

byggnaden vartefter projektet fortgår.

Nedfallsskärmen kan även överlappas utan

att sömmar eller fästen behövs. Som tillval

finns ett unikt "vindlås"-system som gör att

Nedfallsskärmen kan stå emot normala

vindstyrkor och underlättar samtidigt vid

indragning vid starka vindar.

Nedfallsskärmen skyddar området under

arbetsplatsen mot fallande föremål, och

eftersom nätet inte blockerar dagsljuset kan

butiker och annan verksamhet nedanför

hållas öppna. Detta gör Nedfallsskärmen till

ett utmärkt val när byggplatsens utrymme

är begränsat.

Dessutom ger Nedfallsskärmen enkelt

åtkomst till kanten när skyddsräcket måste

tas bort, förutsatt att försiktighetsåtgärder

vidtas. Den kan även vikas upp mot fasaden

för att möjliggöra åtkomst med kran eller

som en försiktighetsåtgärd vid starka vindar

eller kraftigt snöfall.

Flexibelt

Utformade för att fånga upp nedfallande föremål och personer. Nät med maskor på 60 x 60 mm.

(kombinerat som standard med ett materialuppfångande nät med maskstorlek 20 x 20 mm)

* Hörnskärmen är endast avsedd för att fånga

upp material

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues