Page 0008

Nedfallsskärm När du inte kan ta några risker

8

VARFÖR SKA MAN

VÄLJA COMBISAFES

NEDFALLSSKÄRM?

Nedfallsskärmar samt Nedfallsskärm Maxi var lösningen på våra bekymmer.

På grund av de stora stålbalkarna för detta projekt passade inte Combisafes

standardfästen, men det gick att anpassa fästena på Nedfallsskärmarna så att

de passade stålets tjocklek. Man behövde fortsätta att hålla en allmän gångväg

och lokala affärsrörelser öppna samtidigt som konstruktionsarbetet pågick, och

Combisafe kunde anpassa sina Nedfallsskärmar så att de installerades mot

inhägnaden. Nedfallsskärmarna skyddade förbipasserande från nedfallande

föremål samtidigt som de släppte in dagsljus till gångvägen. På så vis kunde

allmänheten ha fortsatt tillträde och de lokala affärsrörelserna kunde fortsätta

sin handel, vilket var en av målsättningarna i projektet.

Gavin Phipps, Byggchef, Skanska, Heron Tower, London

Projektledare

Flexibilitet Nedfallsskärmar kan användas på de flesta byggnadstyper

och i många situationer där skydd krävs och de kan flyttas upp längs med

konstruktionen allteftersom arbetet fortskrider, för att passa förändrade krav.

Säkerhet på byggplatsen Nedfallsskärmar ger en säker byggplats

där både människor och egendom skyddas i överensstämmelse med

standarden

EN 1263.

Mindre störningar i den normala verksamheten Affärer, företag, vägar

och transporter kan fortsätta att vara i gång som vanligt och risken för

problem och skadeståndskrav på grund av nedfallande skräp minimeras.

Miljö- och arbetsmiljöansvariga

Förbättrad säkerhet på byggplatsen Nedfallsskärmar skyddar

människor och egendom mot fallande föremål och fångar upp

nedfallande skräp som inte fångas upp med andra åtgärder.

Överensstämmelse Nedfallsskärmar fångar upp och håller kvar fallande

föremål och personer i överensstämmelse med EN 1263.

Flexibel lösning Nedfallsskärmar är den bästa säkerhetslösningen för

innerstads- och höghöjdssituationer där utrymmet är begränsat.

Nedfallsskärmen har en mängd fördelar som gör den bättre än

konventionella system inom byggnadsindustrin. Med Combisafe har

du också tillgång till experthjälp och support.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues