Page 0010

Ubetinget Raskt | Ubetinget Mangesidig | Ubetinget Trygt

10

Mønsåsenheter

Brukes til å lage saltak og store spenn. Koble

to enheter sammen i endene for å skape

bygninger eller unngå bruk av stillaser. Separate

mønsåsskinner festes ved hjelp av fjærklyper.

Spesialbjelker

0,45 eller 0,78 m dype. Aluminiumsbjelker som

kan inkorporeres i alle slags stillaser. Store spenn er

mulige ved hjelp av bjelker som kobles sammen av

tapper. Bjelker kobles til etter stillasets standard med

doble koblinger hvor som helst ved hjelp av standard

stillasfester. Enkle pluggkoblinger for bjelker.

Skjøt med gummipakning

Retter inn, opprettholder og forsegler

alle skinnekoblinger.

Festeanordninger

Brukes til å koble sammen bjelker

og for å feste mønsåsskinner.

K-ramme

Ramme som kobler de øverste delene av tilliggende

fagverksbjelker slik at de får full støtte. Endene har

spesielle klør som gir enkelt feste. Dette omfatter

en monteringsknapp for øverste spor.

2,07 m, 2,57 m eller 3,07 m bred.

PRODUKTKOMPONENTER.

Nisjer med stag 1 - av - 2 Nisjer med stag 1 - av - 5

STAGKONFIGURASJONER.

Et UBIX® tak bygges med en kombinasjon av nisjer som

fullt ut er støttet av stag, og utfyllingsnisjer. Nisjer bruker

K-rammer og diagonalstag til å feste gitterbjelkene, dette stiver

opp taket i alle 3 plan. Utfyllingsnisjer festes ganske enkelt til

horisontalstag uten at det er behov for gjøre taket stivere.

Hver 5. nisje må være støttet av stag. I tillegg må det være en

nisje støttet av stag i hver gavelende. I tak reist med kran må

vanligvis annenhver nisje være støttet med stag. I tillegg må

det være en nisje støttet av stag i hver gavelende.

Dukmontasjerulle

Spesielle dukmontasjeruller med

hjul gjør det enkelt å installere

duker. Kan tilpasses alle

nisjestørrelser.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues