Page 0011

Midlertidig taksystem | Unikt UBIX 11

Dukstrekkrulle

Brukes i endene og mønsåsen

for å hjelpe med montering og

stramming av duker. Fjærsplinter

skal festes i det vedlagte uttaket.

2,07 m, 2,57 m eller 3,07 m

bredt

Horisontalstag

Gir horisontalfeste mellom hovedsidene på

tilliggende fagverksbjelker. Endene har klør

og føringsknapp.

2,07 m, 2,57 m eller 3,07 m bred

Trekkstang og skråstiver

Individuelle beregninger av takkonstruksjon kan kreve at du bruker

trekkstang som knytter hver side av takstolen til hverandre for å fjerne

nedsig og utvendig trykk eller skråstivere for å redusere effektivt

takspenn. Disse komponentene og den påkrevde tilkoblingen

til UBIX®-bjelken er tilgjengelig som en del av UBIX-systemet.

Modulene kan utvides til hvilken som helst lengde.

RunWay® Skinnesystem

Tilgjengelig som alternativ for sikker reisning, også

for tak som kan åpnes. Modul-skinnebjelker med

skreddersydd anti-løfterulle. 2 m eller 3 m lange. For

komplette opplysninger, se separat RunWay-brosjyre.

Tilleggsutstyr

Stopper til føringsskinner og mellomliggende

koblinger for dukstrekkruller til skinneender.

Skinnekoblinger for å feste kederskinnene

til stillasrørene eller bjelkene, for

spesialanvendelser.

Skinner

Aluminiumforlengelse brukes til å

feste kanter på takdukene. Glir innpå

innebygde knapper på stagklørne. 2 m,

3 m eller 4 m lange.

Diagonalstag

Gir støtte av diagonalstag mellom de øverste og

de nederste delene i tilliggende fagverksbjelker.

Det ligner på, men er lengre enn, horisontalstaget.

Det er ingen knapper på klørne. 2,07 m, 2,57 m

eller 3,07 m brede. 0,45 m eller 0,78 m dype.

Duker

Kraftig PVC-belagt duk med akryllakk og

3-års garanti for bestandighet mot UVstråling,

standardfarge hvit, lammebestandig

med nylonkederribber i hver kant.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues