Page 0003

Midlertidig taksystem | Unikt UBIX 3

KULTURARV

Beskyttelse for gamle og skjøre

bygningsstrukturer som kan bli oppdaget

under renoveringsprosessen. Beskytter

også funnsteder, artefakter og arbeidere

og hjelper med å ta vare på den lokale

kulturarven.

ARRANGEMENTER

Midlertidig utendørs dekke for

messer, arrangementer, konserter og

idrettsarenaer.

TRANSPORT

Beskytter utsatte ledninger, ny maling,

materialer og arbeidere mot elementene.

Hindrer også spredning av slipemidler

eller kjemikalier som brukes i bygge-

eller ombygningsprosessen.

KINNSDAG MED UBIX®

GESIDIG | TOTAL BESKYTTELSE | VIDE SPENN | UNIKT | TRYGT

IDIG TAKSYSTEMER

kal dekke og beskytte, kan du stole på UBIX.

i alle anvendelser.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues