Page 0004

Ubetinget Raskt | Ubetinget Mangesidig | Ubetinget Trygt

4

UBETINGET MANGESIDIG

MAYLANDS INDUSTRIOMRÅDE, HEMEL HEMPSTEAD I STORBRITANNIA

En velutprøvd, økonomisk løsning for alt fra små prosjekter i

private hjem helt opp til store industri- og infrastrukturkontrakter,

som tillater ustøttede spenn på 40 meter eller mer.

UBIX-systemet består av en lett, men robust ramme av

spesialbjelker i aluminium og låsestag, dekket av strammet,

værbestandig kederduk.

Med bare 8 kg per kvadratmeter er det den letteste løsningen for

midlertidig tak på markedet.

Med et valg av nisjebredder (2,07 m, 2,57 m eller 3,07 m) og

bjelkedybder (45 cm eller 78 cm) er det også et av de mest

mangesidige. Det lar totalt skreddersydde konstruksjoner

overholde dine spesiikke krav til kostnader og spenn.

Resultatet er et leksibelt, solid system som gir enklere, raskere

montering og beskyttelse mot vær og vind i et tryggere, mer

komfortabelt arbeidsmiljø så lenge det trengs på byggeplassen.

Større spenn er mulig, avhengig av de nøyaktige forholdene

på byggeplassen og bruk av tilleggskonstruksjoner.

UBIX midlertidige tak dekker nesten alle takstørrelser og -former. Med sin enestående

mangesidighet og tilpasningsdyktighet til alle takproiler, inkludert asymmetriske og

uregelmessige tak, tilbyr UBIX midlertidige takløsninger for de leste anvendelser:

UBIX®. HØYDEPUNKTET

AV MANGESIDIGHET,

FART OG SIKKERHET.

BJELKESTØRRELSE SYMMETRISK ASYMMETRISK 1 HALVTAK 2 TUNNELFORM 3

45cm 21m 18m 14m 27m

78cm 36m 32m 19m 44m

Merknader

1 På asymmetriske tak skal én side helle 50 % mer enn den andre siden

2 På halvtakspenn skal minimumsvinkelen være 15°

3 Tunnelform bruker 3 eller 5 mønsåsfagverk

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues