Page 0005

Midlertidig taksystem | Unikt UBIX 5

DIN PARTNER INNEN

TRYGGE STILLAS- OG

ADGANGSLØSNINGER

I over 20 år har Combisafe satt standard innen

ulykkesforhindring, beskyttelse og systemer for trygg tilgang

i bygge- og anleggsbransjen.

Vi arbeider nært sammen med kunder og lovgivere for å gi

oppdaterte råd, retningslinjer for beste praksis og innovative

nye produktløsninger for HMS-ansvarlige på byggeplassen.

UBIX er en del av vår omfattende serie med trygge løsninger

for stillaser og adgang.

Prosjekt: Chartwell House, Kent, Storbritannia

Kunde: National Trust

Entreprenør: Clarke Rooing (Southern) Ltd

Stillasentreprenør: P & T Scaffolding Ltd

Utstyrsleverandør: Deborah Services Ltd

Produkter: UBIX® Midlertidig Taksystem

"Vi trengte et svært godt tak for å dekke en historisk bygning og

måtte være sikre på at det ga værbeskyttelse av høy kvalitet. Vi

vurderte alternativene, men UBIX har et enestående omdømme

i bransjen. Dette prosjektet krevde en kompleks midlertidig

takstruktur, med lere skifter av spenn og overganger fra saltak til

halvtak, så vel som både lavtliggende og høytliggende områder.

Jeg ble særlig imponert over leksibiliteten i UBIX-systemet - hvor

lett det var å bruke og dets evne til å benytte universalbjelker i

andre anvendelser er så avgjort en bonus."

CASESTUDIE

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012

Related Issues